Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

 

Udarbejdelse af succesrige ansøgninger om konkurrenceudsatte eksterne midler 
27. maj 2021

 

Ekstern finansiering til projekter gør det muligt at forske i og udvikle mange flere løsninger og dermed gøre en større forskel. Vil du lære noget om – eller blot inspireres til – hvad der skal til for at få en forsknings- og udviklingsansøgning til konkurrenceudsatte midler igennem systemet? Så er dette kurset du skal deltage på

henvender.

 

 

Integration af forskning og undervisning
16. september, 14. oktober og 18. november 2021

 

Videregående uddannelser skal altid være forskningsbaserede. Men hvad vil det egentligt sige at en professionsuddannelse er forskningsbaseret? Hvilke forskellige mål kan der være for dette? Og hvordan kan man arbejde med integration af forskning og undervisning med disse forskellige mål for øje. I dette forløb arbejder vi med disse spørgsmål, samt afprøvning af konkrete prøvehandlinger, med henblik på at integrere forskning i egen undervisning.

 

 

 

 

Praksisnær forskning på Professionshøjskoler: Hvad er vores særkende? Hvad er vores styrker?
10.september 2021

 

Forskning og udvikling er en relativt ny opgave for professionshøjskoler, og centrerer sig om forandringsskabende forskning. Denne workshop er en introduktion til særkender for forskning og udvikling (FoU) på professionshøjskoler, og til forskning og udvikling på KP.

 

 

Programteori og virkningsevaluering med Peter Dahler-Larsen
9. april og 23. april 2021

 

Hvordan kan man via programteori opnå viden om hvorfor og hvordan interventioner virker? Programteori er et nyttigt redskab i praksisnære FoU-projekter og kurset vil introducere til logikken bag programteori og hvordan programteori kan anvendes i udviklingen og evalueringen af interventioner. Du vil selv komme til at arbejde med egen programteori hvor du skal opstille og begrunde en programteori.

henvender.

 

 

 

Hvordan får vi vores forskning til at skabe effekt, værdi og forandring?
Afventer datoer. Kurset afholdes igen i efteråret 2021. 

 

Et fokusområde for KP er: ”Mere forskning og udvikling der besvarer udfordringer i praksis” – men hvordan gør man det? 
I dette forløb diskuterer vi teorier og metoder til at forankre forskning i praksis og facilitere forandringsprocesser baseret på forskning. Begreberne værdiskabelse, effekt og forandring er vanskelige størrelser, og der er store forskelle på, hvordan forskellige fagtraditioner ser på disse. Viden har ofte en statisk form som antyder en definitiv forståelse af forhold og sammenhænge; i professionsarbejde er det ofte nødvendigt at afveje almene indsigter i forhold til brugernes kontekst og forandringsforudsætninger.
I dette forløb vil I blive introduceret til bredden af forskningstilgange og undersøge hvordan forskellige tilgange kan give nye vinkler på KPs uddannelses- og fagområder og til udvikling af professionernes praksis.

 

 

Skriv videnskabelige artikler med Thomas Basbøll (CBS)
Afventer datoer. Kurset afholdes igen i januar 2022

 

Seminaret fremlægger en tilgang til den videnskabelige artikel, der gør det muligt at styre processen, dag for dag, time for time, afsnit for afsnit.

 

 

Netværk med fokus på kvantitative metoder og mixed-methods

Datoer meldes ud i netværket

 

KP’s omverden, samarbejdspartnere og fonde ønsker at samarbejde med KP om store forsknings- og udviklingsprojekter, der anvender kvantitative forskningsmetoder og mixed methods. KP har stor interesse i at honorere dette ønske. For at styrke samarbejdet om kvantitativ forskning på tværs har KP etableret et netværk for undervisere/forskere på KP, der beskæftiger sig med kvantitativ forskning og mixed-methods og alle, der er interesserede i dette. Målet med netværket er at styrke og udbrede kendskabet til den kvantitative forskning og til forskning med mixed-methods på KP. Netværket skal give muligheder for at udveksle erfaringer og læreprocesser, præsentere igangværende projekter, projektideer og -design, udvikle projekter og formidle resultater.

 

Litteratursøgning – introduktion til databaser

Kontakt biblioteket hvis der ønskes et rekvireret kursus biblioteket-forskningsservice@kp.dk 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457