Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
 

Integration af forskning og undervisning
16. september, 14. oktober og 18. november 2021

 

Videregående uddannelser skal altid være forskningsbaserede. Men hvad vil det egentligt sige at en professionsuddannelse er forskningsbaseret? Hvilke forskellige mål kan der være for dette? Og hvordan kan man arbejde med integration af forskning og undervisning med disse forskellige mål for øje. I dette forløb arbejder vi med disse spørgsmål, samt afprøvning af konkrete prøvehandlinger, med henblik på at integrere forskning i egen undervisning.

 

 

 

 

Praksisnær forskning på Professionshøjskoler: Hvad er vores særkende? Hvad er vores styrker?
Efterår: 10.september 2021

Forår: 15. marts 2022

 

Forskning og udvikling er en relativt ny opgave for professionshøjskoler, og centrerer sig om forandringsskabende forskning. Denne workshop er en introduktion til særkender for forskning og udvikling (FoU) på professionshøjskoler, og til forskning og udvikling på KP.

 

 

Programteori og virkningsevaluering med Peter Dahler-Larsen
18. marts og 1. april 2022

 

Hvordan kan man via programteori opnå viden om hvorfor og hvordan interventioner virker? Programteori er et nyttigt redskab i praksisnære FoU-projekter og kurset vil introducere til logikken bag programteori og hvordan programteori kan anvendes i udviklingen og evalueringen af interventioner. Du vil selv komme til at arbejde med egen programteori hvor du skal opstille og begrunde en programteori.

henvender.

 

 

 

Hvordan får vi vores forskning til at skabe effekt, værdi og forandring?
9. november, 24. november og 9. december 2021 

 

Et fokusområde for KP er: ”Mere forskning og udvikling der besvarer udfordringer i praksis” – men hvordan gør man det? 
I dette forløb diskuterer vi teorier og metoder til at forankre forskning i praksis og facilitere forandringsprocesser baseret på forskning. Begreberne værdiskabelse, effekt og forandring er vanskelige størrelser, og der er store forskelle på, hvordan forskellige fagtraditioner ser på disse. Viden har ofte en statisk form som antyder en definitiv forståelse af forhold og sammenhænge; i professionsarbejde er det ofte nødvendigt at afveje almene indsigter i forhold til brugernes kontekst og forandringsforudsætninger.
I dette forløb vil I blive introduceret til bredden af forskningstilgange og undersøge hvordan forskellige tilgange kan give nye vinkler på KPs uddannelses- og fagområder og til udvikling af professionernes praksis.

 

 

Skriv videnskabelige artikler med Thomas Basbøll (CBS)
18. januar 2022

 

Seminaret fremlægger en tilgang til den videnskabelige artikel, der gør det muligt at styre processen, dag for dag, time for time, afsnit for afsnit.

 

Litteratursøgning – introduktion til databaser

Kontakt biblioteket hvis der ønskes et rekvireret kursus biblioteket-forskningsservice@kp.dk 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457