Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole
 

Peer feedback – modeller og praksis
Efterår: 15. og 29. november 2021
Forår: 9. og 24. maj 2022

 

Formativ feedback er et effektivt redskab til at fremme læring, og peer feedback er et centralt fokus i KPs strategi. Undervisningen praktiserer peer feedback ved ”learning-by-doing” ved at I giver hinanden peer feedback i Peergrade og afprøver forskellige metoder til peer feedback (både digitale og analoge). Forløbet eksemplificerer fire forskellige modeller for peer feedback som er i pilot på KP (se peerfeedback.dk).

 

 

 

Variation, leg og kreativitet i undervisningen med teknologien som katalysator
Efterår: 22. september og 8. oktober 2021
Forår: 20. januar og 3. februar 2022

 

Dette forløb tager udgangspunkt i, at digital teknologi kan være med til at skabe variation og engagement i undervisningen. Hvorvidt det handler om små lege, øvelser, simulation, træning, casearbejde, spil eller quizzer, er det vigtigt at være bevidst om sine didaktiske greb for at kunne iscenesætte undervisningen meningsfuldt.

 

 

 

Digital produktion og understøttelse af læringsprocessen
Efterår: 13. oktober og 1. november 2021
Forår: 1. og 16. marts 2022

 


Kursets formål er at klæde adjunkter på til at kunne anvende IT (redskaber på PC, smartphone og tablets) bevidst, målrettet og kritisk til at understøtte læring. Der lægges vægt på at adjunkterne planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning med inddragelse af IT, mens dette kursus forløber, så der sker en forankring af færdigheder fra kurset i praksis.

 

 

 

Online samskabende peer feedback
Efterår: 4. oktober og 5. november 2021
Forår: 29. marts og 20. april 2022


Denne workshop fokuserer på peer feedback i forbindelse med skriftlige opgaver. Intentionen med metoden er, at studerende lærer at give og modtage peerfeedback i løbet af en samskrivningsproces samt at forholde sig til, og lære af, andres aktiviteter undervejs i opgaveprocessen. Denne metode er mest relevant når peer feedback ønskes givet undervejs i opgaveskrivningen og ikke først når opgaven er færdig.

 

 

Struktureret peer feedback med Peergrade
Efterår: 11.oktober og 12. november 2021
Forår: 26. april og 17. maj 2022

 

Denne workshop fokuserer på peer feedback medieret af det digitale værktøj peergrade.io. Intentionen med workshoppen er du som underviser lærer at opsætte og gennemføre aktiviteter ved brug af peergrade.io . På workshoppen er det både de didaktisk ændrede forhold der finder sted, når vi anvender værktøjet, men lige såvel de tekniske muligheder, der giver underviseren overblik over forløbet og de studerendes aktivitet i feedbackprocessen.

 

 

Flere tilbud vedrørende digital didaktik og læringsteknologier
 

Har du lyst til at blive endnu bedre til digital undervisning, så det skaber øget værdi for både dig og dine studerende? Så kan du læse mere om de workshops og andre initiativer, der udbydes af Digitalt Kompetenceløft (DIKO) på KP Intra.

Du kan blandt andet læse om og tilmelde dig følgende forløb

  • Blended learning (afholdes i foråret 2021)
  • Didaktisk minikursus i fjernundervisning (online mini-selvstudie)
  • Workshops i digital didaktiske værktøjer (udbydes efter efterspørgsel og behov)

Bemærk at der løbende udbydes nye workshops på siden.

 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457