Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457