Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

Bæredygtighed på dagsordenen i professionsuddannelserne

Bæredygtighed er en af vor tids vigtigste samfundsudfordringer, som velfærdsstatens professionspraktikere i stigende grad må respondere på. På dette en-dagskursus sætter vi derfor fokus på, hvordan bæredygtighed kan komme til at fylde mere inden for vores fagområder, på uddannelserne og i undervisningen.

 

Indhold
Vi skal blandt andet se nærmere på, hvordan bæredygtighed rammesættes politisk som uddannelsesmæssig udfordring, på pædagogiske og didaktiske tilgange til bæredygtighed, og på udfordringer og muligheder for at arbejde med bæredygtighed i KPs professionsuddannelser. Du vil få mulighed for at arbejde med og få sparring på arbejdet med bæredygtighed på din egen uddannelse – f.eks. med fokus på organisationsudviklende tiltag, på mulighederne i de nuværende kursusbeskrivelser eller på udviklingen af didaktik og pædagogik for bæredygtighed med udgangspunkt i dit eget fagområde.
Hvis der er interesse for det blandt deltagerne, lægger vi op til at etablere sparringsgrupper, som kan mødes efterfølgende.

 

Kurset henvender sig til
Undervisere og andre interesserede på KP

 

Læringsudbytte og/eller realkompetence
• Kendskab til tilgange og politiske rammer for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
• Igangsættelse af videre arbejde med bæredygtighed i egen professionsuddannelse

 

Undervisere
Kurset varetages af Tejs Møller og Nanna Jordt Jørgensen, som har arbejder med uddannelse for Bæredygtighed i henholdsvis pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, forskning og udvikling, samt i Grøn Campus.

 

Litteratur/Pensum
En obligatorisk artikel samt valgfrit litteratur sendes til deltagerne senest 2 uger før kurset.

 

Hjemarbejde
Læsning af mindst en artikel.
Deltagerne bedes medbringe materiale relevant for den kontekst, hvori de gerne vil udvikle deres arbejde med bæredygtighedsuddannelse – f.eks. studieordning, kursusplaner, undervisningsforløb, strategiske dokumenter eller lignende.

 

Varighed og tidspunkt
1 undervisningsdag fra kl. 9-16.

Afholdes d. 12. oktober 2021 og igen i foråret d. 27. april 2022.


Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding 14 dage før kursusstart.

 

Kontakt
Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Nanna Jordt Jørgensen najo@kp.dk

 

Strategisk prioritet
Bæredygtige og kulturrige studiemiljøer

 

 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457