Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

KompetencePortalen

- KompetencePortalen er for medarbejdere på Københavns Professionshøjskole.

- På KompetencePortalen finder du kompetenceudviklingsaktiviteter, der er målrettet KP’s strategiske retning.

- Det er gratis at deltage, men du skal 1) aftale deltagelse med din leder og 2) selvfølgelig huske at tilmelde dig online ;-)

  
Kursusbeskrivelser og tilmelding
I menuen til venstre kan du vælge hvilke emner, du er interesseret i. På siderne under menupunkterne kan du læse om aktiviteter som kurser, workshops, seminarer, foredrag etc. samt tilmelde dig aktivteterne.

Aktivitetsoversigter

Her kan du se en oversigt over alle aktiviteter på KompetencePortalen. Af oversigterne fremgår det, også hvilke  aktiviteter der er hhv. obligatoriske og valgfrit obligatoriske for adjunkter under lektorkvalificering.


- aktiviteter i efteråret 2022 og foråret 2022(excel), foråret vises på ark 2
- aktiviteter i efteråret 2022 (pdf)

 

 

Du kan læse mere om Kompetenceudvikling i KP og Lektorkvalificering på KP Intra. 


Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457