Strategisk Kompetenceudvikling for Medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

 

Introdag for nye medarbejdere på Københavns Professionshøjskole

Efterår: 13. september eller 22. november 2021
Forår: 7. februar eller 2. maj 2022

Nyt arbejde. Ny organisation. Nye vaner, værdier, arbejdsgange, udtryk… der er meget, som er nyt når man lige er startet. Heldigvis er der mange til at hjælpe dig på vej. På introarrangementet for nye medarbejdere møder du kollegaer, der giver dig en bred forståelse af, hvad det vil sige, at arbejde på Københavns Professionshøjskole og hvilke udviklingspunkter vi fokuserer på.

 

 

Podcast - indhold og teknik

Forår: 8. februar og 22. marts 2022

På dette kursus lærer du at lave podcasts på et grundlæggende niveau. Podcasten kan både bruges til undervisning, til formidling af forskning, formidling af KP-relevant information, i kunde- eller partnersamarbejde etc.
Podcasting processen fra A-Z spænder over udvikling af format, optagelser, redigering, kommunikation etc.

 

 

Bæredygtighed på dagsordenen i professionsuddannelserne
Efterår: 12. oktober 2021
Forår: 27. april 2022

 

Bæredygtighed er en af vor tids vigtigste samfundsudfordringer, som velfærdsstatens professionspraktikere i stigende grad må respondere på. På dette en-dagskursus sætter vi derfor fokus på, hvordan bæredygtighed kan komme til at fylde mere inden for vores fagområder, på uddannelserne og i undervisningen.

 

 

Kollegaledelse

8. februar, 17. marts, 5. april, 28. april, 10. maj og 31. maj 2022

Forløbet henvender sig til medarbejdere, der har ledelseslignende funktioner, dog uden at have personaleansvar (fx koordinatorer, konsulenter, projektledere, fagmiljøledere, kompetencemålsledere, modulkoordinatorer).
Forløbet vil give dig mulighed for at reflektere over og arbejde med egen praksis.

 

 

Flere tilbud vedrørende digital didaktik og læringsteknologier
 

Har du lyst til at blive endnu bedre til digital undervisning, så det skaber øget værdi for både dig og dine studerende? Så kan du læse mere om de workshops og andre initiativer, der udbydes af Digitalt Kompetenceløft (DIKO) på KP Intra.

Du kan blandt andet læse om og tilmelde dig følgende forløb

  • Blended learning (afholdes i foråret 2021)
  • Didaktisk minikursus i fjernundervisning (online mini-selvstudie)
  • Workshops i digital didaktiske værktøjer (udbydes efter efterspørgsel og behov)

Bemærk at der løbende udbydes nye workshops på siden.

 

Litteratursøgning – introduktion til databaser

Kontakt biblioteket hvis der ønskes et rekvireret kursus biblioteket-forskningsservice@kp.dk 

Københavns Professionshøjskole – har du spørgsmål til aktiviteterne:

kontakt Helle Bryde Bachmann på hbba@KP.dk eller telefon 51380457