Køle- og Varmepumpeforum 2021

Unfortunately, the spread of the Corona virus has, as you know, led to restrictions on this kind of arrangements. We therefore have no other option than postponing the event for later. 

 

 The new date for the Refrigeration and Heat Pump Forum 2021 is August 19 - still at DTU.

 

You don't need to do anything now. Your registration and payment will continue to apply and you will retain your seat (we have a maximum of 240 participants). We will return later and announce more about the event. As a starting point, we expect it to be implemented with the planned program.

  

 

Dansk Køledag, Teknologisk Institut og DTU Mekanik inviterer til: "Køle- og Varmepumpeforum 2021"

 

Kom med til Køle- og Varmepumpeforum 2021 den 19. august og bliv opdateret på ny viden og tendenser indenfor køleteknik og varmepumper.

 

Vi har inviteret et bredt felt af danske og internationale oplægsholdere som vil præsentere nyt indenfor både teknik, regler og forskning og udvikling. Programmet spænder over varmepumper, naturlige kølemidler, HFO’er, ecodesign og seneste resultater fra projekter om soldrevet køling, zeotropiske blandinger og vand som kølemiddel.

 

Køle- og Varmepumpeforum 2021 afholdes af Dansk Køledag, Teknologisk Institut og DTU Mekanik. Arrangementet inkluderer to faglige møder indenfor fagområdet relateret til køle- og varmepumpe-branchen – Danske Køledage og International Symposium on Advances in Refrigeration and Heat Pump Technology. Arrangementet afholdes på DTU i Lyngby.

 

Køle- og Varmepumpeforum 2021 er indrettet sådan, at du kan skifte imellem de forskellige spor, der fremgår af dette program, og vælge de oplæg som du er mest interesseret i. 

 

Virksomheder, der ønsker plads til en netværksbase har mulighed for at booke et cafébord i foyeren (begrænset antal – først til mølle), hvor der holdes kaffepauser. Det koster 3000 kr. at booke et cafébord. Booking af cafébord sker på tilmeldingssiden.

 

Derudover er der mulighed for at medbringe en roll-up pr. firma/organisation, som kan sættes op i glassalen, hvor der er velkomst og frokost. Det er gratis at opsætte en roll-up, men det skal tilkendegives ved tilmelding, så vi er sikker på at der er plads.

 

Danske Køledag er en forening dannet af Dansk Køl&Varme og Dansk Køle- og Varmepumpeforening med det formål at afholde arrangementet af samme navn.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Dansk Køledag, Danish Technological Institute and DTU Mechanical Engineering invites for: "Køle- og Varmepumpeforum 2021"

 

Join the Refrigeration and Heat Pump Forum 2021 on August 19 and get updated on new knowledge and trends within refrigeration and heat pumps.

 

We have invited a wide field of Danish and international presenters who will present news in the areas of technology, rules and research and development. The program covers heat pumps, natural refrigerants, HFOs, ecodesign and recent results from projects on solar-powered cooling, zeotropic mixtures and water as refrigerant.

 

The Refrigeration and Heat Pump Forum 2021 is held by Dansk Køledag, Danish Technological Institute and DTU Mechanical Engineering. The event includes two professional meetings in the field related to the refrigeration and heat pump industry – Dansk Køledag and International Symposium on Advances in Refrigeration and Heat Pump Technology. The event takes place at DTU in Lyngby.

 

The Refrigeration and Heat Pump Forum 2021 is arranged such that you can switch between the various tracks that appear in this program and select the presentations that you are most interested in.

  

Companies who would like a base for networking have the possibility to book a café table in the foyer, where coffee breaks will be held. There is a limited number of tables and the tables are distributed on a first come, first served basis. The price for a café table is 3000 DKR and booking is made on the registration page.

 

Moreover, there is a possibility for bringing one roll-up per organization, which will be placed in “Glassalen”, where the welcome lecture will be held and lunch will be served. It is free to bring a roll-up, but as we need to know how many roll-up there will be, please indicate on the registration page, if you bring one.

 

Dansk Køledag is an association formed by Dansk Køl&Varme and Dansk Køle- og Varmepumpeforening for the purpose of holding the event of the same name.

DTU Mekanik - Nils Koppels Alle, Bygning 403 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45254131 - metras@mek.dtu.dk