09.00-09.15

Præsentation af undervisere og deltagere

 

09.15-10.15

Introduktion til det at være klyngekoordinator

 • Hvad laver en klyngekoordinator? Hvad er nyt i det her? (i forhold til arbejdet som formand for PLO Lægelaug/kommunal, DGE gruppeleder, SGE facilitator m.m.)
 • Rammerne for klyngen og koordinator (midler, OK, vedtægter etc.)
 • De 8 nationale mål, indikatorer, benchmarking, mål, resultater
 • PLO’s kvalitetsmål og DSAM’s pejlemærker
 • Status for egen klynge (runde blandt deltagerne).

10.15-10.30

Pause

 

10.30-11.15

Hvordan kan klyngen arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling?

 • Hvad er datadrevet kvalitetsudvikling egentlig?
 • Hvordan opstiller man mål for kvalitetsarbejdet i klyngen? Kigge på data og benchmarking.
 • Fortolkning af data samt dialog om, hvordan man arbejder med data på klyngemøder på en relevant måde.
 • Introduktion til, hvordan arbejder man med data. Fra mål til effekt.
 • Konkrete eksempler på datadrevet kvalitetsudvikling.

11.15-12.00

Gruppediskussion om muligheder og udfordringer ved datadrevet kvalitetsarbejde i klynger.

 

12.00-13.00

Frokost

 

13.00-14.15

Hvordan faciliterer man konstruktive møder med aktiv deltagelse? (Oplæg):

 • Koordinator skal både have blik for variationen i klinikkerne og for de fælles faglige standarder, og det kalder i særlig grad på facilitering dvs. rammesætning, proces- og indholdsstyring, skabelse af en ordentlig mødekultur
 • Hvad kan man opleve af udfordringer til et klyngemøde, og hvilke metoder findes der til at håndtere disse?
 • Hvordan er man en god facilitator i store grupper?
 • (Litteratur: Ib Ravn; ”Facilitering”, Mille Høier (red.); ”Kreativ procesledelse” , Benedicte Madsen; ”Processer og procesledelse” m.m.)

Kl. 14.15-15.00

Gruppediskussion om ”hvordan skaber man god dialog og fremdrift på møderne?”

 • Klyngerne skal selv initiere deres kvalitetsarbejde. Det er derfor særligt vigtigt, at klyngekoordinator kan skabe motivation og til tider styre dialogen i klyngen for at kunne finde momentum og konsensus om emner og metoder. Organisering af klyngearbejdet i praksis (dialog, aktiv deltagelse, medansvar) (inddeles efter klyngestørrelse)

Dialog i grupperne om flg. spørgsmål:

 • Hvordan fastholder jeg et overblik som koordinator?
 • Hvordan sikrer jeg mig en stærk organisering af klyngen herunder uddelegering?
 • Hvilke udfordringer vil en klyngekoordinator kunne møde i arbejdet
 • Hvordan håndterer jeg skepsis og modstand i klyngen?
 • Hvilke kvalitetsområder kan klyngen fx arbejde med
 • Hvordan skaber jeg en positiv dialog med udgangspunkt i de data og indikatorer, klyngen har valgt at arbejde med?
 • Hvordan kan klyngen håndtere forskelligheder ved gennemgang af data?

Kl.15.00-15.15

Pause

 

Kl. 15.15-15.45

Opsamling i plenum

 

Kl. 15.45-16.30

Masterclass, hvor der gennemspilles et klyngemøde

 • Udvalgte personer deltager med roller, der er defineret. De får udleveret deres tal og koordinator styrer dialogen. Der observeres fra deltagernes side.

Kl.16.30-17.15

 • Plenum om Masterclass
 • Introduktion til supplerende moduluddannelser for klyngekoordinatorerne

Kl. 17.15-17.45

Regionalt netværk

 • Dialog om regionale netværk for klyngekoordinatorer. En dialog om behov pt.
 • Hvordan bruger koordinatorerne hinanden?
 • Evt. besøg fra den regionale kvalitetsenhed i forhold til hvilke tilbud, de har, og dialog om samarbejde

Kl. 17.45-18.00

Afrunding

 

Kl. 18.00- ca. 20.00

Middag

 

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 - København Ø - 35448466 - dea.plo@dadl.dk