Klyngekoordinator - Introdag - VENTELISTE

Dette kursus henvender sig til dig, der er koordinator og som nu gerne vil vide mere om

  • Hvordan du kan udvikle din rolle som klyngekoordinator
  • Hvordan din klynge kan arbejde med læring og datadreven kvalitet
  • Hvordan du kan facilitere konstruktive møder med aktiv deltagelse
  • Hvordan du fremover kan udveksle ideer, erfaringer og viden med andre klyngekoordinatorer

For at styrke din rolle som klyngekoordinator tilbyder PLO-E i samarbejde med Kiap et 1-dags klyngekoordinator kursus.

 

Klyngerne er nye faglige fællesskaber, der sætter fokus på udvikling og læring. Som koordinator skal du have blik for både variationen i de enkelte praksis og for de fælles faglige standarder for at skabe mulighed for gode dialoger og momentum i klyngen. Det kræver ledelsesmæssig facilitering at få et klyngesamarbejde til at fungere, og du vil på kurset få mulighed for at få viden og støtte til at påvirke processen med at udvikle en lærende kultur i klyngen, med fokus på ”fra data til kvalitet”.

 

Kursusleder

Berit Lassen, Alment praktiserende læge, uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Undervisere

Henrik Prinds Rasmussen, Alment praktiserende læge, kvalitetskonsulent

Heidi Bøgelund Frederiksen, Ph.d, Chefkonsulent i Region Syd, uddannelseskonsulent i PLO-E

 

Pris

Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.). Beløbene trækkes IKKE fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

 

Tid og sted

5. marts 2019 kl. 9.00 - ca. 20.00, Comwell Køge Strand

  

Tilmeldingsfrist

28. januar 2019

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 - København Ø - 35448466 - dea.plo@dadl.dk