Klyngekoordinatortræf 2020

Regionalt klyngekoordinatortræf 2020

Så er programmet til klyngekoordinatortræffet på plads. Denne gang har vi fokus på erfaringsudveksling og videndeling mellem klyngerne.

 

Klyngekoordinatortræffet afholdes d. 27. februar 2020, kl. 16.00 – 20.00 på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge.

 

Der kan deltage op til 5 fra hver klynge.

 

Da vi har fokus på erfaringsudveksling og videndeling, skal du medbringe et 10 minutters oplæg om et emne, I har arbejdet med i din klynge.

 

Hav gerne følgende for øje i oplægget:

- Forberedelse/data.

- Afholdelse af mødet.

- Implementering/transfer.

 

Praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent Rune Ahrensberg faciliterer mødet, så der bliver god tid til refleksioner og diskussioner.

 

Du må også gerne tænke over ønsker til næste regionale klyngekoordinatortræf.

 

Vi afslutter dagens program med en fælles middag, hvor der også er rig mulighed for videndeling og netværksdannelse.

KAP-S - Alleen 15 - 4180 - Sorø - 93566670 - kap-s@regionsjaelland.dk