Klar kommunikation - Efterår 2017

Formålet med kurset er at styrke kommunikationen mellem praksispersonale og patient og inden for praksis.

 

Det gode resultat af en samtale er afhængigt at nærvær, humør, påvirkning og hvilken holdning, du har til personen og emnet. Den gode samtale vokser ud af den jord, den er kommet at. Er der en god stemning inden for praksis, vil det gavne kommunikationen og omvendt.

 

Hvor kommunikationen tidligere for hovedpartens vedkommende foregik mellem læge og patient, foregår den i dag ofte også mellem praksispersonalet og patienten. Uddelegering af konsultationer til praksispersonalet har medført øget behov for klar og sikker kommunikation mellem praksispersonale og patient og mellem praksispersonale og læge. Praksispersonalet giver både beskeder, svar og vejledning og alle skal være trygge ved denne uddelegering.

 

Indhold og form

Kurset tager afsæt i kommunikationens væsen. Hvad er udgangspunktet for en god kommunikation? Hvordan sikrer du, at den besked du har fået af patienten, også er den besked, der bliver givet videre til lægen? Og svarer opfattelsen af det sagte til det, du sagde eller mente? Du får inspiration til, hvordan du kan arbejde med kommunikationen, så den bliver nærværende og anerkendende.

 

Du kommer til at arbejde med en række små øvelser og aktive samtaler. Vi kommer også ind på det psykiske arbejdsmiljø, anerkendelse og konceptet FISH!

 

Målgruppe

Praksispersonale

 

Underviser

Mette Berner, Certificeret FISH! facilitator

 

Kursusleder 

Michala Eich, konsultationssygeplejerske

 

Tid og Sted

2. november 2017, Comwell Kolding

Kurset afholdes kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

29. september 2017

 

Pris: Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100 København Ø * CVR. 1052 6280 * www.plo-e.dk