Uddannelse i Kemisk risikovurdering ONLINE d. 17. april 2020 kl. 10.00 - 12.00

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden. Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virk­somheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

 

Men hvordan vurderer man risikoen? Hvor finder man de relevante oplysninger? Hvilke kemikalier er farlige, og hvordan skal man forholde sig til indholdsstoffer, som er kræftrisikable, hormonforstyrrende, allergifremkaldende, er organiske opløsningsmidler, ætsende eller giftige? Hvilken betydning har påføringsmetode eller anvendte mængder i forhold til risiko for udsættelse af kemiske stoffer for medarbejderne? Når det konstateres, at medarbejdere eksponeres unødigt for kemiske produkter, hvad skal man så gøre?

Uddannelsen anviser, hvordan den kemiske risikovurdering kan bruges som et aktivt redskab på det kemiske område, og deltagerne vil arbejde med eksempler på fremgangsmåder. Deltagerne klædes på til at kunne foretage en kemisk risikovurdering.

 

På kurset gennemgås følgende emner:

  • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
  • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
  • Hvor findes oplysningerne?
  • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?
  • Hvilke krav er der til instruktion og oplæring?
  • Hvem skal instrueres?
  • Hvornår kan det gøres mundtligt, og hvornår skal det understøttes af skriftligt materiale?

 

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre, der ønsker mere viden på området.

 

Uddannelsens varighed er to timer, starter kl. 10.00 og afholdes online.

Joblife a/s - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - 88191800 - amkursus@joblife.dk