Praksisrelevant kardiologi - AFLYST

Resultaterne af flere vigtige studier inden for kardiologi er gennem de senere år publiceret. De har væsentlige konsekvenser for indikationerne for farmakologisk intervention inden for behandling og profylakse. Sideløbende er der sket en betydelig udvikling af undersøgelsesprocedurer og de kirurgiske behandlingsmuligheder.

 

Formålet med kurset er at skabe overblik og sætte de nye undersøgelser og behandlingsmuligheder ind i et alment medicinsk perspektiv.

 

Med udgangspunkt i konkrete sygehistorier fra den daglige praksis vil vi bl.a. arbejde med farmakologiske behandlingsprincipper i STEMI og NON STEMI, hjerteinsufficiens, hypertension og tachy-brady-arytmier inklusive pacemakerbehandling.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til refusion.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Overlæge Sam Raihi

Overlæge Niels Holmark

 

Kursusledere

Stig Sonne-Larsen, alm. praktiserende læge

Tanja Eiersted Molzen, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

7. - 11. september 2020, Marienlyst Strandhotel i Helsingør

 

Tilmeldingsfrist

1. august 2020

 

Pris

Kr. 14.500 
Kurset er et internatkursus (overnatning/forplejning er incl.)

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416