Praksisrelevant kardiologi

Resultaterne af flere vigtige studier inden for kardiologi er gennem de senere år publiceret. De har væsentlige konsekvenser for indikationerne for farmakologisk intervention inden for behandling og profylakse. Sideløbende er der sket en betydelig udvikling af undersøgelsesprocedurer og de kirurgiske behandlingsmuligheder.

 

Formålet med kurset er at skabe overblik og sætte de nye undersøgelser og behandlingsmuligheder ind i et alment medicinsk perspektiv.

 

Med udgangspunkt i konkrete sygehistorier fra den daglige praksis vil vi bl.a. arbejde med farmakologiske behandlingsprincipper i STEMI og NON STEMI, hjerteinsufficiens, hypertension og tachy-brady-arytmier inklusive pacemakerbehandling.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 4 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 4 dage.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Stig Sonne-Larsen, alm. praktiserende læge

Tanja Eiersted Molzen, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

8. - 15. september 2019

Mallorca, Spanien

 

Tilmeldingsfrist

15. februar 2019

 

Pris

Kr. 12.600 + rejse og ophold på fra ca. kr. 15.500 .

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe.

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134