Den danske markering af ”World Soil Day” er et samarbejde mellem Agrovi, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), Økologisk Landsforening og SEGES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMSR

I projektet ”Grønne Marker & Stærke Rødder” (GMSR) studeres og dokumenteres effekten af Conservation Agriculture - og herunder effekten af kvælstoffikserende efterafgrøder.
Projektet bliver gennemført som en kombination af casestudier og systematiske parcelforsøg. Der registreres input i form af næringsstoffer, pesticider, brændstof og mandetimer samt output i form af høstudbytter. Der gennemføres forsøg, som skal afdække driftsformens betydning for udvaskning af kvælstof og risiko for udvaskning af pesticider og forsøg, der skal afdække forskellige efterafgrøders betydning for udvaskning af kvælstof (herunder kvælstoffikserende efterafgrøder). Endelig indsamles data om driftsformernes betydning for biodiversiteten. Projektet bliver gennemført i samarbejde med tre landbrugsejendomme på Sjælland. De tre ejendomme repræsenterer henholdsvis 1) traditionel dyrkning med pløjning, 2) pløjefri dyrkning og 3) Conservation Agriculture.

 

Sund Jord - en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte

Projektet har fokus på forbedring af jorden med afprøvning af nye, nemme metoder til diagnosticering og jordanalyser på både konventionelle, økologiske og CA-landbrug. Der måles på effekter af reduceret jordbearbejdning og skadelig jordpakning i langvarige forsøg. Vi skal blive bedre til at sammensætte og etablere funktionelle efterafgrøder ud fra, hvad jorden har behov for, og projektet sætter derfor fokus på forskellige blandingers egenskaber mht. biomasseproduktion, rodudvikling, næringsstofopsamling og overvintring.
I projektet indgår også opsamling og formidling af danske erfaringer med dyrkningssystemet Conservation Agriculture. På standen kan du se resultater fra projektet og være heldig at møde deltagende landmænd og konsulenter.

 

CarbonFarm

I GUDP- projektet ”CarbonFarm – bæredygtige dyrkningssystemener i landbruget” udvikler, undersøger, afprøver, implementerer og udbreder vi bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark både i økologisk og i ikke økologisk landbrug. I projektet medvirker fire bedrifter, som er værter for markforsøgene. På denne stand kan du møde de fire landmand, to pløjefri økologiske og to Conservation Agriculture landmænd. Få en snak med landmændene om erfaringer, muligheder og udfordringer i dyrkningssystemerne.

 

 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening, tlf. 40349051, mail jan@okologi.dk

Annette V. Vestergaard, SEGES, tlf. 51195546, mail avv@seges.dk

 

 

 

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N - 87405426 - meo@seges.dk