Infomøde om I sikre hænder - hvordan kan din kommune være med til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed for borgerne?

Grundet de seneste tiltag og anbefalinger ift. håndtering af coronavirussen er det besluttet at udskyde informationsmøderne om 3. bølge af I sikre hænder. 

Møderne var planlagt som først fysiske og siden elektroniske møder den 19. og 23. marts, men vi har nu vurderet, at det bedste er at udskyde dem.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed følger nøje og løbende myndighedernes råd og vejledninger. Ligesom alle andre har vi et samfundsansvar, og vi har samtidig et særligt ansvar for alle, vi samarbejder med. Vi gør derfor alt, vi kan for at bidrage til at mindske smittespredningen.

Der blev blive offentliggjort nye datoer for informationsmøderne, så snart det er muligt.

 

Få direkte besked om ny dato for infomøde ang. 3. bølge af I sikre hænder

 

Med venlig hilsen 
KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed