Netværksarrangement for certificerede

 

Ny inspiration til dig, der er IPMA® certificeret

 

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 15.00 – 18.00,

Ørsted, Teknikerbyen 25, Virum

 

Konvertering af kraftværksenheder på Avedøreværket

Hør om konverteringen af én af de eksisterende kraftværksenheder på Avedøreværket fra kul til træpiller. Mere specifikt er anlæggets brændselshåndtering og indfyringsanlæg blevet opgraderet til at kunne håndtere træpiller, mens det øvrige kraftværksanlæg er genanvendt stort set uændret.

 

Årets Certificerede Projektleder på Niveau B i 2018, Morten Reinhold, fortæller om de væsentligste ledelsesudfordringer under projektforløbet hos Ørsted. Især forholdene omkring interessenthåndtering (interne ressourcer og rådgivere), udfordrende tidsplaner samt de lidt blødere ting som projektkultur og motivation. 

 

Sparring og netværk 

Deltagerne får lejlighed til, i små grupper af certificerede på samme niveau, at sparre om ledelsesudfordringer i det præsenterede projekt og i egne projekter – og på den måde knytte kontakter til andre IPMA® certificerede.

 

Nyt fra IPMA
Certificeringsleder Allan Krüger-Jensen vil komme med nyt fra IPMA - bl.a. om IPMA Agile Leadership Certificering, som tilbydes i Danmark som et af de første lande i verden. IPMA’s agile certificering henvender sig til alle, der tænker agilt, uanset om der anvendes Scrum, SAFe, Spotify eller andre frameworks.

 

Tilmelding senest 14. oktober

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Projektledelse. Er du ikke medlem koster det kr. 900 ekskl. moms.

 

Udeblivelse på dagen og afmelding som ikke er meddelt DPL senest 17. oktober kl. 12, vil blive faktureret kr. 750 ekskl. moms.

 

 

Program

 

15.00   

Velkomst           

               

 

 

Konvertering af kraftværksenheder på Avedøreværket

v/Morten Reinhold, Senior projektleder hos Ørsted, Power Project Management

Årets projektleder niveau B

 

 

Nyt om IPMA® Certificeringen

v/Allan Krüger-Jensen

 

18.00                

Afslutning og forfriskning