Hvordan får vi vækstmilliarderne til at rulle?

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 9.00 – 13.00

Sted: Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

 

Siden den finansielle krise har vi set, at danske virksomheder i høj grad kanaliserer deres investeringer til udlandet, at Danmark har svært ved at tiltrække investeringer fra udenlandske virksomheder, og at SMV’erne sakker bagud i forhold til større virksomheder.

 

Vi har blandt andre inviteret direktør i DI Kent Damsgaard og ekspert Eva Rytter Sunesen fra Copenhagen Economics til at gøre os klogere på virksomhedernes muligheder for at investere i Danmark og det samfundsmæssige potentiale i at tiltrække investeringer til Danmark. En række politikere: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen og næstformand for Finansudvalget Benny Engelbrecht (S) vil præsentere og debattere det politiske perspektiv på den danske investeringssituation. Desuden vil tre administrerende pensionsdirektører, Torben Möger Pedersen (PensionDanmark), Laila Mortensen (Industriens Pension) og Allan Polack (PFA Pension) deltage i debatter om rammevilkår for SMV’er og pensionssektorens investeringsstrategi.

 

Der vil være registrering og morgenmad fra kl. 8.30. Programmet begynder kl. 9.00 og varer frem til 11.45, med en kaffepause undervejs. Herefter serveres der frokost fra Søren K, hvor der vil være mulighed for at netværke.

 

                    

Ordstyrer/moderator: Thomas Bernt Henriksen

                     

Kl 09.00    VELKOMST

Brian Mikkelsen, erhvervsminister (K)

                     

Kl. 9.10     Rammevilkår for SMV’er og risikovillig kapital

                     

Debat Brian Mikkelsen (K), vicedirektør Jakob Brandt, SMV Danmark og adm. direktør Laila Mortensen, Industriens Pension

                     

Danmark klarer sig godt i internationale sammenligninger målt på en række væsentlige rammevilkår for SMV’er. Alligevel er de danske SMV’er siden krisen sakket bagud sammenlignet med de større virksomheder. Ifølge World Economic Forum vurderes skattesatser, administrative byrder samt restriktive regler på beskæftigelsesområdet mest hæmmende for virksomhedernes konkurrenceevne.

 

Hvad mener iværksætterne, der skal til for at stimulere iværksætteri – og kan politikerne levere? Kan vi lære noget af Sverige?

                     

 Kl. 9.40    Danske virksomheders investeringer i ind- og udland

 

Direktør Kent Damsgaard fra DI om direkte investeringer:

Danske virksomheder er rigtig gode til at investere i udlandet og har været det længe. Frem til finanskrisen var evnen til at tiltrække investeringer fra udlandet ligeledes høj, men har sidenhen været svækket, og investeringsgabet er vokset til i dag at være blandt verdens største. Hvor stor en andel af de investeringer, der foretages i udlandet, kunne realistisk set være foretaget i Danmark, og hvad skulle der i givet fald til? Og hvad kan Danmark blive bedre til i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer.

 

Adm. direktør Morten Mørk, Nordmark Maskinfabrik A/S

Konkrete overvejelser i relation til investeringer i ind- og udland.

Adgang til risikovillig kapital. Er Danmark gode nok til at tiltrække investeringer?

 

Kl. 10.10   Udlandets vurdering af Danmark som investeringsland

Managing Economist Eva Rytter Sunesen fra Copenhagen Economics benchmarker Danmark som investeringsland.

 

Har Danmark fulgt med vores naboer, når man ser på evnen til at tiltrække investeringer fra udlandet? Hvordan vurderer udenlandske virksomheder Danmark som investeringsland? Danmark benchmarkes på performance og rammevilkår med udgangspunkt i Copenhagen Economics’ FDI attractiveness scoreboard og nye data, der dækker de globale flow af direkte investeringer ind i Europa.

                     

Kl. 10.30   P A U S E

                     

Kl. 10.45   Pensionssektorens investeringsstrategi

Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark

Adm. direktør Allan Polack, PFA Pension

 

Jagten efter afkast i et lavrentemiljø har været med til at sætte alternative investeringer på dagsordenen. Samtidig har der været et øget fokus på, at afkastet kommer fra ansvarlige investeringer. Hvad er der særligt ved alternative investeringer, og hvordan sikrer investorerne at deres investeringer sker på ansvarlig vis?

                     

Kl. 11.05   PANELDEBAT

Med adm. direktør Morten Mørk, Nordmark Maskinfabrik A/S, adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, adm. direktør Allan Polack, PFA Pension, Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører (V) samt Benny Engelbrecht, næstformand for Finansudvalget (S).

 

Hvordan bliver det mere interessant at investere i DK?

Er vi gode nok til at holde på virksomhederne, når først de vækster?

 

 

Kl.  11.35  Hvordan skaber vi flere succesfulde danske virksomheder?

CEO André Rogaczewski, Netcompany

 

Hvordan vurderer stifteren af en af vor tids største virksomhedssuccesser erhvervsklimaet i Danmark? Hvad gør vi godt og hvor skal vi forbedre os, hvis vi skal tiltrække flere investeringer?

 

Kl.  11.50  AFRUNDING

Adm. direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension

                     

Kl. 12.00    F R O K O S T   O G   N E T V Æ R K

Den Sorte Diamant - Søren Kierkegaards Plads 1 - 1221 - København K