Få optimeret naturplejen og få styr på reglerne

Få information om regler for tilskud til naturpleje, hør om gode erfaringer med naturpleje, udveksl erfaringer og hør om lokale initiativer.
 
Tid og sted
12. oktober 2017, kl. 17-20

 

SAGRO
John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

 

Målgruppe
Kurset henvender sig til landmænd og rådgivere med interesse for naturpleje. Andre med interesse for emnet er også velkomne.

 

Udbytte
Du får et godt overblik over reglerne om tilskud til naturpleje. Med eksempler bliver der sat fokus på de typiske fejl i kontrollen af tilskud til pleje af græs og naturarealer, så du selv fremover kan have større fokus på at undgå fejl. Dispensationsmuligheder bliver beskrevet, ligesom du via information og erfaringsudveksling får større motivation og tryghed ved at søge tilskud til naturpleje. Desuden får du en større forståelse for rollen som naturplejer, ligesom du får håndgribelige anbefalinger til, hvordan plejen kan optimeres for særlige arter (biodiversitet), samtidig med at tilskudsbetingelserne overholdes.

 

Indhold og metode
Du bliver introduceret til emnerne om naturpleje ved:

  • Faglige oplæg
  • Erfaring fra en engageret landmand, der udfører naturpleje
  • Gruppearbejde med erfaringsudveksling
  • Tid til spørgsmål og diskussion

Se programmet for aftenen her.

 

Pris
Det er gratis at deltage.
Dagen er finansieret af Landbrugsstyrelsen.

 

 

 
Tilmelding
Du kan tilmelde dig her eller via fanebladet: Tilmelding.


Tilmelding er bindende fra to uger før, at temadagen afholdes i 2017.

 

Kontakt
Ved faglige spørgsmål: Heidi Buur Holbeck, landskonsulent, SEGES, hbh@seges.dk, tlf. 87405450
Ved spørgsmål til tilmelding: Merethe Egelund Olsen, SEGES Akademi, meo@seges.dk, tlf. 87405426