OM FOREDRAGSHOLDERNE

 

 

Prof.dr.ir. Yvonne de Kort er professor i miljøpsykologi ved Einhoven University of Technology (”TU/e”). I sin forskningsgruppe (Human-Technology Interaction group) undersøger hun, hvordan lys og belysning indvirker på humør, årvågenhed, vitalitet og adfærd, og kombinerer viden og metoder fra psykologi, kronobiologi og neurovidenskab. Yvonne forvalter forskningen i “Sound Lighting research”-programmet I TU/e’s Intelligent Lighting Institute og “Mental Health”-programmet i TU/e’s Center for Humans and Technology.

 

Ali Amidi, Cand.psych., Ph.D., Adjunkt på Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Arbejder bl.a. på forskning indenfor søvnkvalitet og effetk af døgnrytmelys på patienter med senfølger efter kræft behandling, Chronobiologi & lysbehandling. Underviser i bl.a. kognitiv neurovidenskab og Klinisk neuropsykologi.

 

Casper Kofod, civiling. HD, har eget konsulentfirma og arbejder især med internationale projekter herunder EU H2020 projektet PremiumLight-pro om kvalitetskrav ved udbud og indkøb i servicesektoren, IEA SSL om kvalitet og måling for LED på verdensplan (herunder smart lighting, hvor Casper er leder) samt løbende konsulentarbejde for EU Kommissionen og Energistyrelsen.

 

Inger Vervaet Erhardtsen er udannet el-installatør og Stærkstrømsteknikker. I samarbejde med arkitekter og designerteams har hun i praksis medvirket i utallige projekter med sin praktiske lysviden, bl.a. i pilotprojekter, domiciler, udvikling af belysnings-armaturer, forskning og undervisning. Inger arbejder som Belysningsingeniør hos ÅF Buildings Danmark, og arbejder hovedsageligt som bygherrerådgiver og specialist indenfor biologisk lys & ”Belysningsdesign” (Dagslys, kunstlys og lysstyrings strategier) 

 

Sophie Stoffer er uddannet M.Sc. i Bygningsdesign fra Århus Universitet med primært fokus på belysning. Efterfølgende har Sophie arbejdet på Institut for Ingeniørvidenskab på Århus Universitet og er på nuværende tidspunkt i Lysgruppen på SBi på Aalborg Universitet i København. Sophie har været involveret i både nationale og internationale forskningsprojekter, og har i sit arbejde haft et stærkt fokus på brugernes oplevelse af lys.

 

Niels Bjørn Aller er driftschef i Psykiatrien i Region Midtjylland og har erfaringer fra Risskov og den nye psykiatri i Skejby.  Niels har det overordnede ansvar for drift af AUH Psykiatrien og har arbejdet med hospitalsdrift siden 1990.

 

Marc Fontoynont er PhD Energetics og professor med særlige opgaver på SBI på Aalborg Universitet i København. Han har arbejdet ved flere forskningslaboratorier i Europa og USA, og ledede Light &Vision forskningsgruppen ved ENTPA-CNRS i Lyon. I hans arbejde på SBI undersøger han innovative, energieffektive lysstrategier (dagslys og elektrisk belysning), der kan føre til øget brugertilfredshed. Marc Fontoynont var CEN TC169-convener af den nye europæiske dagslysstandard (prEN 17037). Han er dansk koordinator for det store internationale projekt IEA SHC Task 61 (International Energy Agency Solar Heating and Cooling Technology Collaboration) om integreret lysstyring.

 

Werner Osterhaus er arkitekt, lysdesigner og professor for lysdesignforskning ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet. Han har været involveret i lysdesignforskning siden 1987, da han blev ansat hos Lawrence Berkeley National Laboratory i USA.  Fra 1994 til 2009 har han været lektor på arkitektskoler i USA, New Zealand og Tyskland, og siden 2009 professor på Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab i Aarhus.  Hans passion er at anvende design, teknologi og videnskab til belysningsdesign og løsninger, der sikrer bæredygtighed og velvære, samt stor brugertilfredshed og arkitektonisk appel i både nye og renoverede bygninger.

 

Michael Andreasen er uddannet VVS-installatør og har arbejdet med installationer både som udførende og projekterende. Til brug for test af forskellige installationstyper har han udviklet procedurer og skemaer, som bruges på flere større projekter i dag. Michael har stor erfaring med test af forskellige bygningstyper, herunder test af diverse installationer på Skejby Sygehus. I dag arbejder Michael Andreasen som Markedschef for Commissioning i ÅF.

 

Eik Lykke Nielsen er civilingeniør fra Aarhus Universitet med speciale i integreret energi- og lysdesign. Han brænder for byggeri, der sætter mennesker i centrum. Gennem sit arbejde som lysingeniør har han med detagelse med forsknings- og udviklingprojekter fået indgående kendskab til meget af den nyeste viden om lys og belysning. I 2015 vandt han med sin samarbejdspartner "The Challenge"-konkurrencen med et foredrag ved The Professional Lighting Design Convention (PLDC) i Rom. Siden blev han i 2016 blev han udtaget af Lighting Magazine til deres ’40under40’ af lovende unge aspiranter inden for lys- og belysningsbranchen. 

 

Anne Bay er civilingeniør og direktør i Dansk Center for Lys, en forening for danske lysprofessionelle. Hun har siden 2001 arbejdet indgående med lys og belysning, bl.a. i forbindelse med forskning og produktudvikling af belysningsarmaturer. Siden 2012 har Anne Bay formidlet viden om lys via undervisning og talrige foredrag. Anne Bay er chefredaktør for magasinet ”Lys”, formand for det danske standardiseringsudvalg for Lys og Belysning, samt formand den danske CIE nationalkomité.

 

Graves Simonsen er arkitekt MAA og projektchef i Bygherreforeningen, og er bl.a. ankermand på foreningens aktiviteter inden for bæredygtighed i byggeriet, energieffektivisering og drift af bygninger samt udvikling af den eksisterende bygningsmasse. Graves medvirker i relation hertil i en lang række udviklingsprojekter samt følgegrupper og advisory boards mhp. at sikre gode rammebetingelser for bæredygtigt, holdbart og driftsvenligt byggeri.