Seniorseminar

HOD og PFA inviterer medlemmer af HOD og en eventuel ægtefæller/ samlever til seniorseminar.

 

Seminaret er for dig, der forventes at have 2-3 år, til du går på pension

 

Formålet med seniorseminaret er at ruste dig til den sidste tid på arbejdsmarkedet og til overgangen til pensionstilværelsen.

 

Seminaret indeholder oplæg om følgende emner:

  • Pensionsøkonomi: Opsparing og planlægning af udbetaling.
  • Senkarriere og overgangen til pensionslivet: De mentale og praktiske aspekter.
  • Trivsel i tilværelsen: Hvordan holder du dig så godt som muligt, så længe som muligt?
  • Arv, testamente og begunstigelser: Hvad skal du være opmærksom på i din familiære situation?
  • Livet i forandring: Et (filosofisk) servicetjek på tilværelsen.

Seminaret er gratis

Da der er begrænset antal pladser, foregår det efter først til mølle princippet

Planen er, at der afholdes 2 årlige seniorseminarer.

 

Kontakt HOD, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at deltage.

Ring til PFA Pension på 2488 4170 vedr. praktik omkring tilmelding og selve seminaret.