Hjertesygdomme i almen praksis AFLYST

Baggrund

Omkring 476.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom - det svarer til en stigning på 17 % siden 2006. 23 % af hjerte-kar-patienterne genindlægges indenfor 30 dage, efter de har været indlagt med hjerte-kar-sygdom. Og hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom.

 

Formål

Ideen med dette kursus er at styrke din diagnostiske og differentialdiagnostiske tankegang ud fra henvendelsesårsager i almen praksis samt give dig konkrete værktøjer til, hvordan du mest hensigtsmæssigt strukturerer behandling af patienter med hjertesygdom i netop din praksis.

 

Indhold og form

Kurset fokuserer på iskæmisk hjertesygdom, herunder primær forebyggelse, risikovurdering, hypertension og dyslipidæmi samt arytmier, hjerteklapsygdom og hjertesvigt.

 

Kurset er bygget op om et flipped classroom koncept, hvor kursisten har forberedt sig på teorien inden kurset ved blandt andet at orientere sig i DSAM’s vejledning om iskæmisk hjertesygdom og www.cardio.dk.

 

På selve kurset har vi fokus på at omsætte viden til handling: Hvordan får du omsat viden til god behandling og implementeret det i din praksis? Undervisningen vil være casebaseret i en vekselvirkning mellem gruppearbejde med dine kolleger og opsamling i plenum, hvor eksperter giver deres bud på hvad de selv ville gøre med den pågældende patient og de vigtigste budskaber.

 

Kursisten vil under kurset arbejde med instrukser og fraser fra egen praksis i workshops med tilknyttet facilitator med henblik på faglig og organisatorisk vidensdeling og sparring med kolleger fra praksis.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Malene Hollingdal, overlæge i kardiologi, Klinik for Hjertesygdomme og Klinik for Åndenød, Regionshospitalet Viborg/Skive.

Tina Gissel, overlæge i lungemedicin, Klinik Lungesygdomme og klinik for Åndenød, Regionshospitalet Viborg/Skive.

Bo Christensen, professor, ph.d., praktiserende læge, Institut for Folkesundhed - Almen medicin, Aarhus Universitet.

Mogens Lytken Larsen, professor emeritus, dr. med., speciallæge i Intern Medicin og Kardiologi, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

 

Kursusledere

Thomas Mosgaard, alment praktiserende læge

 

Tid

23. - 25. marts 2020, Comwell Kellers Park, Vejle (internatkursus - overnatning er incl.)

 

Tilmeldingsfrist

21. februar 2020

 

Pris

Kr. 12.200PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134