Workshop: Behov for støtte hos mennesker med hjernetumor grad 3-4 og deres pårørende

Behov for støtte hos mennesker med hjernetumor grad 3-4 og deres pårørende

REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Fokus på hverdagen – støtte til mennesker med hjernetumor grad III og IV og deres pårørende” inviterer til en spændende workshop for sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner.

 

Formålet med dagen er - med udgangspunkt i oplæg om eksisterende viden, undersøgelser og erfaringer fra forløbene på REHPA samt perspektiver fra patientforeningen - at deltagerne på workshoppen drøfter og udveksler egne erfaringer og praksis med målgruppen, herunder hvordan vi hver især og sammen fremadrettet i højere grad kan imødekomme målgruppen og deres behov.

REHPA - Vestergade 17 - 5800 - Nyborg - 21656261 - charlottetoft@sdu.dk