DASAMS årsmøde 2019

Reformer og Udfordringer i sundhedsvæsenet

Reformer og Udfordringer i sundhedsvæsenet.

 

Der tegner sig et sundhedspolitisk varmt forår. Regeringen har udsendt et oplæg til en sundhedsreform med både strukturelle, indholds- og prioriteringsmæssige elementer. Årsmødets første dag fokuserer på en faglig drøftelse af problemerne i sundhedsvæsenet og udsigten til, om reformen kan løse dem.  

 

Der tales om overflytning af kronikerne til ”det nære sundhedsvæsen”, 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre ambulante besøg, flere patientrettigheder, bindende standarder og nye organisationsformer i primærsektoren. Kan kommuner og almen praksis løfte opgaverne? Hvad med den lægemangel, vi ser i praksissektoren og de 21 sundhedsfællesskabers funktionsduelighed? Hvad betyder en reform for samfundsmedicinen? Professor  i Sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen og Lægeforeningens Formand Andreas Rudkjøbing vil være blandt oplægsholderne.

 

Årsmødets anden dag fokuserer på en anden type udfordring for sundhedsvæsenet, nemlig befolkningens og patientgruppers relation, manglende accept af eller ligefrem mistillid til den sundhedsfaglige ekspertise. Funktionelle lidelser, sociale epidemier, HPV- vaccinen og cannabissagen er blandt eksemplerne på patienter med uforklarlige symptomer, problempatienter og sårbare patientgrupper. Svigter systemet dem, og kan vi gøre det bedre uden at give køb på faglighed og fornuft? Oplæg bl.a. fra Ane Vind, overlæge ph.d, Helene Probst, enhedschef i Sundhedsstyrelsen og Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

 

 

Arrangementet er afviklet. 

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab - Svenstrupvænget 5 E - 5260 - Odense S - 2290 5473 - administration@dsff.dk