Håndtering af den svære patient - AFLYST

Kender du oplevelsen af, at visse patienttyper efterlader dig frustreret, stresset, ked af det eller måske ligefrem med en følelse af utilstrækkelighed? Hvis du gør, er dette kursus lige noget for dig?

 

På kurset får du konkrete redskaber til at genkende og håndtere de svære patienter, så du i højere grad være vil være i stand til at passe på dig selv i dit daglige arbejde og dermed på sigt forebygge stress og udbrændthed.

 

Vi praktiserende læger bliver konstant påvirket følelsesmæssigt i kontakten med vores patienter. Heldigvis forløber de fleste konsultationer typisk uproblematisk og giver ikke anledning til følelsesmæssigt ubehag. Mange har dog samtidig en oplevelse af, at visse patienttyper kan være vanskelige at håndtere. Det kan fx være patienter, som er meget kritiske, krævende eller anklagende.

Det er meget individuelt, hvilke patienter, vi oplever som svære, og det er derfor afgørende, at du er bevidst om, hvilke patienttyper, der er vanskelige for netop dig.

 

Kursets formål er, at du bliver i stand til at genkende, hvilke patienter, der er svære for dig, samt lærer at håndtere dem på en måde, så du undgår en negativt følelsesmæssig påvirkning og dermed øger din egen trivsel i dit daglige arbejde. Der vil desuden være et særskilt fokus på, hvordan de tillærte redskaber kan anvendes i forbindelse med terapeutiske samtaleforløb.

 

Ved at håndtere de svære patienter på en positiv måde, optimerer du dine muligheder for at facilitere en patientkontakt, som trods en stram tidsramme bliver et effektivt, behandlingsorienteret og empatisk møde for jer begge. På længere sigt forebygger du desuden stress og udbrændthed, da du undgår at opbygge følelsesmæssig uro over tid.

 

Kurset tager afsæt den nyeste forskning inden for den neuroaffektive viden omkring nervesystemet, empati, mentaliserings-begrebet, emotionsteori og relationskompetencer, og du vil på den baggrund:

få en dybere indsigt i de psykologiske og relationelle dynamikker, som konstant udspiller sig mellem dig og dine patienter.

 

Få skærpet din opmærksomhed på dine individuelle udfordringer i kontakten til dine patienter, så du kan genkende, hvilke patienttyper, der efterlader dig stresset og frustreret, og vigtigst af alt lære, hvordan du kan bryde denne onde cirkel.

 

Få skærpet din viden og bevidsthed om, hvordan du med forholdsvis enkle kommunikative virkemidler kan påvirke konsultationen på en måde, som er befordrende for et effektivt, meningsfuldt og stressreducerende møde mellem dig og dine patienter.

Få styrket din evne til at varetage terapeutiske samtaleforløb.

 

Kurset er et ”hands on”-træningskursus, hvor al indlæring foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og supervision af/perspektivering til deltagernes egne patient-cases.

 

Læringsmål

At du får en dybere indsigt i den neuroaffektive viden om nervesystemet, empati, mentaliserings-begrebet og emotionsteori samt skærpet din opmærksomhed på dine egne individuelle udfordringer i patientkontakten.

 

At du lærer, hvordan du kan håndtere de patienttyper, som er svære for netop dig, så det bliver lettere at påvirke konsultationen på en måde som er befordrende for en effektiv, konstruktiv og meningsfuld kontakt mellem dig og dine patienter.

 

At du tilegner dig konkrete empatiske kommunikationsredskaber med fokus på, hvordan disse kan bruges rammesættende, relationelt opbyggende/bevarende og følelsesmæssigt regulerende i en travl hverdag, samt hvordan de kan forebygge stress.

 

At du tilegner dig konkrete empatiske kommunikationsredskaber til håndtering af de terapeutiske samtaleforløb, som varetages i konsultationen.

 

Målgruppe

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Lars Lundgaard Hansen, alment praktiserende læge

Bjarke Damm, ph.d. i interpersonel kommunikation, psykoterapeut, forsker

Henriette Boysen, jordemoder, psykoterapeut, supervisor

 

Kursusledelse

Lars Lundgaard Hansen, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

23. - 25. september 2020, Comwell Kongebrogården, Middelfart

Kurset er et internatkursus og overnatning er includeret.

 

Tilmeldingsfrist

22. juni 2020

 

Pris

Kr. 12.300

 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134