Visitation af gynækologiske og obstetriske symptomer - ledige pladser

Kurset er en del af det Administrative Spor - der udbydes i samarbejde med HK Privat og PLA. Du kan deltage i et eller flere kurser på sporet.

 

Er du lægesekretær, sekretær eller beskæftiger du dig i det daglige med telefonkontakt med patienterne? Mangler du redskaber til at visitere, prioritere, og vejlede patienter der henvender sig med gynækologisk og eller obstetriske symptomer.

 

Formålet med kurset er, at give dig redskaber til hurtigt pr. telefon at kunne skelne mellem tilstande, som kræver akut tid, og tilstande, som kan vente. At kunne danne indsigt, få baggrundsviden og redskaber i samtalen, så du bliver bedre rustet til at visitere de prioriterede områder. På kurset lærer du at vejlede og kommunikere råd til patienten, ligesom du lærer at afslutte en samtale med patienten.

 

Indhold og form

På kurset får du viden om:

  • Symptomer på infektioner, svamp, klamydia mv.
  • Problematikker omkring menstruation: langvarig, udebleven, pletblødning
  • Cyster, varicer, byld, kondylomer mv.
  • Udfyldninger, prolaps
  • Komplikationer tidlig /–og sen graviditet

Dagen vil tage udgangspunkt i cases, og vi vil veksle mellem disse og katedral undervisning. Vi vil gennemgå situationer, hvor der skal vurderes og visiteres, så prioriteringen bliver så rigtig som mulig. Hvad hører vi? Hvordan spørger vi ind til problemet? Hvordan visiterer vi?

 

Vi forventer, at du deltager aktivt både i plenum og i de planlagte cases, og at du har lyst til at blive inspireret og lære nyt sammen med andre kolleger. Du opfordres til at byde ind med, hvad du oftest oplever kvinder henvender sig med.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling i pauserne.

 

Målgruppe

Lægesekretærer, sekretærer eller andet praksispersonale, der i det daglige er i telefonkontakt med patienterne.

 

Underviser

Helle Trankjær, Alment praktiserende læge

 

Kursusleder

Nina Lakner Aagaard, Praksissekretær

 

Tid og sted

21. november 2017, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

22. september 2017

 

Pris

Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk