GRUNDUDDANNELSE I ØKOLOGI

 

Grunduddannelsen består af to moduler. Hvert modul er af to dages varighed á ca. 16 undervisningstimer.

 

Se det fulde program HER.

 

 

 MODUL A: 14.-15. maj 2019

 

 

 DAG 1: KL. 9.30-21.00

 

DAG 2: Kl. 9.00-16.00

 Relevante afgrøder for økologisk planteproduktion

 Dyrkning af bælgsæd og raps

 Dyrkning af korn til foder og konsum samt frøgræs

 

 Sygdomme og skadedyr i en sædskiftemæssig sammenhæng

 

 Økologisk kvægproduktion. Særlige fokusområder for 

 økologisk mælkeproducenter.

 

 Dyrkning af økologisk grovfoder

 

 Næringsstofforsyning og -fordeling i økologisk jordbrug

 

Foderforsyning og forsyningssikkerhed - samarbejde mellem planteavlere og husdyrproducenter

 

Økologisk svineproduktion, krav til staldanlæg og dyrevelfærd. Praksis og regler for sygdomshåndtering ved økologisk dyrehold.

 

Økologisk svineproduktion i tal, græsmarksstyring, management, foderemner, grovfoder, avl og racer

 

 

 

 MODUL B: 17.-18. juni 2019 (OBS: NYE DATOER)

 

 

 DAG 1: KL. 9.30-21.00

 

DAG 2: Kl. 9.00-16.00

 Sædskiftets betydning og økologiske sædskiftestrategier (teori

 og evt. mark)

 

 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning

 

 Ukrudtsarter, der kan volde alvorlige problemer i økologisk

 jordbrug

 

 Ukrudtsforebyggelse og bekæmpelse i økologisk jordbrug.

 Markteknik.

 

 Hvordan går det for produktionen lige nu i DK og EU?

 Udvikling i produktgrupper. Kort om marked, udbud og

 efterspørgsel. Detailhandlens udvikling. Købsmotiver.

 

Økologisk æg- og fjerkræproduktion, racer, staldanlæg, udearealer, fodersammensætning

 

Ægproduktion, staldindretning, udearealer og produktionsanlæg

 

Regler, muligheder og barrierer for omlægning til økologisk produktion

 

Støttemuligheder, kontroller, dokumentation

 

Afslutning

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet, da vi har et ønske om at finde plads til besøg på økologiske landbrug. Programmet bliver opdateret med undervisere i løbet af foråret.

 

UNDERVISERE

Eksperter inden for økologi fra SEGES og Landbrug & Fødevarer samt økologirådgivere fra Dansk Landbrugsrådgivning.

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N - 87405426 - meo@seges.dk