Grundkursus i Organdonation

 

Dansk Center for Organdonation afholder Grundkursus i Organdonation på Comwell i Kolding d. 5. november 2019.

 

Grundkurset har til formål at give læger og sygeplejersker på intensivafdelingen et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen fra donordetektion til og med donoroperationen samt det særlige, der kendetegner omsorgen for de pårørende i forløbet. Der sættes fokus på at øge deltagernes bevidsthed om, hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.

 

Undervisningen er bygget op omkring en case, hvor der er mulighed for stor deltagerinvolvering

 

Målgruppen for grundkurset er læger og sygeplejersker på intensivafdelingerne. Herudover kan grundkurset have interesse for øvrigt plejepersonale på intensivafdelingerne, neurologiske afdelinger og personale på skadestuer og medicinske afdelinger.

 

Kursusgebyr afholdes af Dansk Center for Organdonation.

 

Alle pladser er optaget. Ønsker du at komme på venteliste til kurset, er du velkommen til at sende en mail til skejby.dco@rm.dk

 

 

 

 

Dansk Center for Organdonation, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N, tlf.:30922430, e-mail: skejby.dco@rm.dk