Grundkursus i Organdonation

 

Dansk Center for Organdonation afholder Grundkursus i Organdonation på Horisont Hotel og Konference i Aarhus d. 2. april 2020.

 

Grundkurset har til formål at give læger og sygeplejersker på intensivafdelingen et generelt og overordnet kendskab til organdonationsprocessen fra donordetektion til og med donoroperationen samt det særlige, der kendetegner omsorgen for de pårørende i forløbet. Der sættes fokus på at øge deltagernes bevidsthed om, hvordan egne og kollegers holdninger påvirker beslutningerne i donationsprocessen.

 

Undervisningen er bygget op omkring en case, hvor der er mulighed for stor deltagerinvolvering

 

Målgruppen for grundkurset er læger og sygeplejersker på intensivafdelingerne. Herudover kan kurset have interesse for øvrigt plejepersonale på intensivafdelingerne, neurologiske afdelinger og personale på skadestuer og medicinske afdelinger.

 

Kursusgebyr afholdes af Dansk Center for Organdonation.

 

 

Tilmeld dig her

 

Tilmeldingsfrist: 6. februar 2020

Dansk Center for Organdonation

Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn.B, 8200 Aarhus N

Tlf.: 3092 2430 E-mail: skejby.dco@rm.dk