Grundkursus i Donoroperation

Dansk Center for Organdonation afholder Grundkursus i Donoroperation

for operations- og anæstesisygeplejersker , der er ansat på afdelinger, hvor der foretages donoroperationer.

 

Grundkurset afholdes på Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia d. 3. september 2020, kl. 9.00-16.00 (Morgenkaffe fra 8.30-9.00)

 

Grundkurset har til formål at give et overordnet kendskab til organdonations- og transplantationsprocessen, med særligt fokus på anæstesiologisksygepleje og operationssygepleje ved donoroperationen.

 

En donoroperation adskiller sig på flere måder fra andre operationer, idet operationen finder sted, efter at patienten er erklæret død, og har deltagelse af operationshold fra forskellige transplantationscentre.

 

På grundkurset får du kendskab til de enkelte led i donationsprocessen, med vægtningen lagt på donoroperationen.

 

Kursusgebyr afholdes af Dansk Center for Organdonation.

 

Tilmeld dig her

 

 

Tilmeldingsfrist: 25. juni 2020

 

 

 

 

 

Dansk Center for Organdonation, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Århus N, tlf.: 3092 2430, e-mail: skejby.dco@rm.dk