Programmet

for ekskursion og årsmøde 2019

 

Download programmet HERDet bliver udleveret ved ankomst til grovfoderekskursionen.

 

Kl. 08.30

Fauerby v/ Harro Marquardsen, Assetvej 2, 6240 Løgumkloster

 

Der parkeres i kolonner på græsarealet nordvest for gården. Parkeringspersonalets anvisninger SKAL følges.


Medbring bekræftelsen på tilmeldingen. Den skal fremvises, når du ankommer til ekskursionen.

 

DLG serverer kaffe/the og rundstykker og vand ad libitum, sponsoreres af DLG.

 

Kl. 09.00

Samling og morgensang


Introduktion til Fauerby v/ Harro Marquardsen.

 

Deltagerne inddeles i 6 grupper, som går ud til de forskellige demonstrationer og indlæg. Grupperne cirkulerer efterfølgende efter et nøje planlagt program, således at alle har mulighed for at få fuldt udbytte af indlæggene og demonstrationerne.


På bedriften er der fokus på:  

• Sædskifte og markdrift på et økologisk brug
• Etablering af græs, græsmarksdrift og styring af afgræsning
• Demonstration af strategier og maskiner til ukrudtsbekæmpelse i majs og hestebønne
• Demonstration af hestebønnesorter samt fodring og dyrkning af hestebønne
• Silo Safe til erstatning af dæksider og sække på plansiloer
• Fodring med stor andel af hjemmeproduceret foder
• Grovfoder 4.0, IN-line NIR på finsnittere samt vejesystemer

 

Kl. 12.00

Vi kører samlet til vært 2: Jacob Petersen, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

 

Parkeringspersonalets anvisninger SKAL følges.

 

Kl. 12.30

FROKOST

 

Vi spiser frokost foran staldene på Hinderupvej 8. Medbring evt. en klapstol.


Menu: sandwich ad libitum og en sodavand eller en øl.


Sponsoreres af DLF, DSV-Frø, KWS Scandinavia A/S og Limagrain A/S

 

HUSK TILMELDING - KLIK HER

 

Kl. 13.00

Årsmøde med valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift

 

DAGSORDEN:

  1. Formandens beretning
  2. Valg af et medlem til Specialudvalget. På valg er Hans Thysen. Valgbarhed: Aktive medlemmer af Specialudvalgets Besøgsordning bosiddende syd for hovedvej A15 eller på Fyn. Valgret: En stemme pr. bedrift, som er aktivt medlem af Besøgsordningen under Specialudvalget. 
    Stemmesedlen uddeles ved ekskursionen til aktive medlemmer af Besøgsordningen (uddeles ved checkpoint om morgenen).
  3. Eventuelt
Kl. 13.25

Ekskursionen genoptages

 

Introduktion til bedriften v/ Jacob Petersen.

 

Deltagerne inddeles i 6 grupper, som går ud til de forskellige demonstrationer og indlæg. Grupperne cirkulerer efterfølgende efter et nøje planlagt program, således at alle har mulighed for at få fuldt udbytte af indlæggene og demonstrationerne.

 

Hos Jacob Petersen er der fokus på:

• Dyrkning af majs uden startgødning
• Demonstration af placering af gylle til majs med typer af nedfældere
• Pløjefri dyrkning af majs
• Bestemmelse af kløver i græsmarker med kamera på skårlæggeren
• 36 m faste kørespor i græsmarkerne
• Etablering af græs i helsæd
• Håndtering og forsuring af gylle
• Sikkerhed på arbejdspladsen
• Undgå ulykker med minilæssere
• Jagten på spild
• Klimaaftryk og reducering af det
• Fodring og staldvandring i spritnye stalde fra 2015

Ny lagerstyring med Smartkoen

Dashboard og CropManager på kvægbedrifter

 

Kl. 14.50

Kaffe/the og kage samt vand ad libitum 

 

Sponsoreres af DLG.

 

Kl. 15.15 

Programmet fortsætter med fremvisning og demonstrationer.

 

Kl. 16.30

Tak for i dag