1. besøg

 

Ejer:

Jette og Harro Marquardsen

 

Ansatte:

1 fodermester, 1 markmand, 1,5 medhjælper samt 1 elev.

 

Rådgivning:

LHN: rådgivning om planteavl og økonomi, Syddansk Kvæg: rådgivning om kvægfodring

 

Areal:

Driver 408 ha, hvor 405,5 ha er ejet og 2,5 ha er forpagtet. 95 % af arealet er JB 1, resten er JB 4 og JB 11.

 


Historie:

I 1997 omlægger Harro´s far bedriften til økologisk produktion.
I år 2000 overtager Jette og Harro bedriften som 11. generation i Harro´s familie. Ved overtagelsen er produktionsomfanget 280 ha og 140 årskøer. Umiddelbart efter overtagelsen i år 2000, udvides til 190 årskøer.
I 2003 tilkøbes 25 ha jord fra en ejendom.
I 2004 bygges maskinhus på 1.500 m².
I 2009 bygges ny kostald med 300 sengepladser og malkecenter med 2x24 side-by-side. Produktionen udvides til det nuværende niveau på 350 årskøer. Ungdyr og goldkøer opstaldes herefter i den gamle kostald.
I 2013 tilkøbes en ejendom på 85 ha. Bygninger beholdes og er pt. udlejet til forskelligt formål.
I 2015 ombygges ungdyrstald og der udvides med 100 sengepladser.
I 2016 tilkøbes 34 ha jord fra en ejendom.
I 2019 tilkøbes en ejendom på 16 ha. Bygninger skal sælges fra.
Ensilageopbevaring er løbende udvidet gennem de seneste 19 år.

 

Nudrift:

345 Holstein køer + opdræt.
408 ha. 67 % af arealet er grovfoder, fordelt med slætgræs og slæt- og afgræsning på 54%, majshelsæd med 10 % og helsædsafgrøder

med 3 %.
27 % af arealet er foderkorn, og 3 % er tilsået med hestebønner. Resten af arealet på 4 % er vedvarende græs.
En betydelig del af markarbejdet udføres med egne maskiner.

 

Øvrig virksomhed:

Jette driver selvstændigt en naturbørnehave i nærheden af gården. Normeringen er 34 børn i alderen 0-6 år. Udover Jette er der 6 ansatte pædagoger.

 

Hobby:

Harro´s hobby er at nyde landmandslivet - se afgrøderne gro og flytte vandingsmaskiner i sommerperioden. Derudover følger Harro med i sport – særligt fodbold, hvor han er fast tilskuer ved TV-skærmen, når de store kampe spilles. I øvrigt er jagt og kortspil også på listen over populære fritidsaktiviteter.


Jette´s fritidsaktiviteter handler mest om famillivet samt ophold og pasning af familiens sommerhus.

 

Vision/ målsætning:

Vi ønsker en bedrift, der udvikler sig effektivt, og hvor alle har det godt, dyr såvel som mennesker. Vi skal tjene penge, så der er frirum til fritid og familieliv.