Den gode læge

Hvem vil ikke gerne være en god læge? Og er det ikke også det patienterne ønsker sig? Og det samfundet forventer? Men hvad tæller som en god læge i dagens Danmark?

 

Lægerollen er under forandring – ikke mindst i almen praksis. Fagets hastige udvikling, samfundsmæssige forandringer, sociale medier, autoritetstab, etiske skred og holdningsændringer Alle påvirker de mødet mellem lægen og patienten og måden vi arbejder og organisere os på i almen praksis.

 

Formålet med kurset er at give dig et social- og idéhistorisk, filosofisk og antropologisk blik på ”medicin” og lægerollen og hvilken betydning det har i dit eget lægeliv.

 

I dagligdagen mærker vi ændringerne og reagerer på dem, men måske uden at vi gør os klart hvad der sker og hvilken betydning det har for os og vores arbejde.

 

Udbyttet på kurset vil bl.a. være indsigt og forståelse for eget fag, hvilke forhold der betinger arbejdet i almen praksis og hvordan man bedst udfylder sin rolle og trives med den.

 

Ved at analysere og diskutere og perspektivere lægerollen vil du få et mere reflekteret og realistisk billede af din egen rolle. Det ændrede perspektiv kan medvirke til bedre trivsel.

 

Med udgangspunkt i det daglige kliniske arbejde og livet i almen praksis vil du få øget indsigt i din egen faglige rolle og position ved at diskutere vigtige træk i samtiden: Medikalisering, bureaukratisering, individualisering, bekymringskultur, risiko epidemi, sundhedsimperativet, markedsorientering, autoritet og monopol.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Anders Fogh Jensen, filosof, cand.phil og ph.d. i filosofi

Rikke Sand Andersen, ph.d., lektor Århus Universitet

 

Kursusledere

Flemming Bro, praktiserende læge/Skanderborg, professor, dr.med, Aarhus Universitet

Heidi Bøgelund Frederiksen, ph.d. chefkonsulent Region Syddanmark, udd.konsulent PLO-E

 

Tid & sted

30. september - 6. oktober 2019 (NB! Ny hjemrejsedag)

Kurset afholdes på klostret Casa Di Santa Brigida i Rom.

Bemærk, at der er begrænset antal enkeltværelser og værelserne fordeles i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.

 

Tilmeldingsfrist

25. marts 2019

 

Pris

Kr. 15.600 + ophold på fra kr. 6.300 (enkeltværelse), 7.400 (dobb. som enkeltvær.), dobbeltværelse pr. person 5.390. Kurset udbydes uden fly, men rejsebureauet hjælper gerne med fly tur/retur.

 

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134