Vordingborg Erhvervsforenings Generalforsamling

 

 

_______________________________
Dato og tid: Tirsdag den 9. juni 2020, kl. 17:00 - 18:00
Adresse: Vordingborg Erhverv, Rådhustorvet 4F, 4760 Vordingborg
__________________

 

Tirsdag den 9. juni fra kl. 17:00 afholder Vordingborg Erhvervsforening ordinær og ekstraordinær generalforsamling hos Vordingborg Erhverv på Rådhustorvet 4F, 4760 Vordingborg.

 

 

Kl. 17:00 - Ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
d) Behandling af indkomne forslag
e) Fastlæggelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
g) Valg af revisor
h) Godkendelse af nye vedtægter

  1. i) Eventuelt.

 

 

Kl. 17:30 - Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden til ekstraordinær er som følger:
a) Valg af dirigent
b) Godkendelse af nye vedtægter

  1. i) Eventuelt.

 

Af hensyn til eventuelle fortsatte restriktioner på grund af Corona, kan det være, at generalforsamlingen afholdes udendørs.

 

På grund af COVID-19 opfordrer vi alle til at undlade at deltage i generalforsamlingen. Referatet vil blive delt på vordingborgerhvervsforening.dk

 

Arrangementet er kun for medlemmer, og nye medlemmer er altid velkomne! Læs mere om medlemskab på vordingborgerhvervsforening.dk.

Det er gratis at deltage. Ved afbud senere end 3 dage før opkræves et no-show-fee på 300 kr.

 

Hvis du har nogle spørgsmål til Vordingborg Erhvervsforenings generalforsamling, er du velkommen til at kontakte Thorsten Gregersen på telefon +45 21 72 79 15 eller mail tmg@vordingborgerhverv.dk.

Vordingborg Erhvervsforening - Rådhustorvet 4F - 4760 - Vordingborg - Telefon 5534 0393 - Mail: info@vordingborgerhverv.dk