Velkommen til demodag om præcisionsjordbrug

Future Cropping partnerskabet inviterer til demonstration på demoarealet ved Kalundborg, hvor projektets foreløbige resultater præsenteres i marken. Projektets resultater spænder over ny teknologi fra kortlægningsmetoder med drone, robot og ATV og til udviklingen af dataplatformen til at bruge algoritmer til præcisionsjordbrug.

 

 

Tid og sted

13. juni 2019, kl. 11.00-16.30

 

Rasmus Eriksen

Sigridshøj

Melbygade 7

4400 Kalundborg

 

Det er gratis at deltage.

 

 

Program

 

Fra kl. 11.00

Sandwich, vand og postersession i maskinhuset

 

Kl. 12.00

Velkomst og introduktion
v/ Henrik Høegh, Formand for Future Cropping partnerskabet og Rasmus Eriksen, Sigridshøj

 

Kl. 12.20

Følg dine data – hele vejen fra redskabet til skyen
v/ Thomas Skjødeberg Toftegaard, Aarhus Universitet, Leif Knudsen, SEGES, Marcos Vaz Salles, Københavns Universitet og Jesper Riber Nielsen, SEGES

 

Kl. 13.00

Praktiske oplysninger om dagen
v/ Anna Marie Thierry og Mette Langgaard Jensen, SEGES

 

Kl. 13.15

Inddeling i hold

Oplæg og præsentationer vil være på dansk og engelsk, og der vil være mulighed for oversættelse.

 

Spor 1 - Kvælstof i planteavlen

 

Spor 2 - Intelligente redskaber

 

Spor 3 - Intelligent planteværn

 

Spor 4 - Dræn og drænvirkemidler

 

Kl. 16.00

Kaffe, kage og postersession i makskinhuset

 

Kl. 16.10

Opsamling og tak for i dag
v/ Henrik Høegh, Formand for styregruppen i Future Cropping partnerskabet

  

 

Se programmet med beskrivelse af spor og posters HER.

 

Du kan tilmelde dig HER eller via fanebladet Tilmelding øverst på siden.

 

 

Dagen er finansieret af Innovationsfonden, Promilleafgiftsfonden for landbrug og Future Cropping Partnerskabet.

 ​

 

     

      

  

 

      

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Fagligt ansvarlige: Anna Marie Thierry, mail amth@seges.dk, tlf. 87405160 og Mette Langgaard Jensen, mail mlje@seges.dk, tlf. 87405519, SEGES Planteinnovation

Tilmelding: Merethe Egelund Olsen, mail meo@seges.dk, tlf. 87405426, SEGES Akademi

SEGES - Agro Food Park 15 - 8200 - Aarhus N - 87405426 - meo@seges.dk