DTU og PF inviterer til DTU Alumni Fredagsbar 21/6 2019

IN ENGLISH BELOW

 

Vil du fejre, at du lige er blevet færdiguddannet?

Savner du tiden på DTU, og har du lyst til et gensyn med vennerne fra studietiden?

Måske er det tiden at fejre 5- eller 10-års jubilæum som ingeniør?

 

Uanset hvad skaber DTU og PF rammerne for et sjovt og hyggeligt gensyn ved DTU Alumni Fredagsbar fredag den 21. juni 2019 i S-huset på Lyngby Campus.

 

Programmet er helt enkelt:

19.30 Velkomstdrink

21.00-02.00 DJ og fest

Hvis du vil komme tidligere, er der mulighed for at gå i fredagsbaren – og du kan også fortsætte festen i kælderbaren efterfølgende.

 

Prisen for at deltage i DTU Alumni Fredagsbar er kun 60 kr., som inkluderer velkomstdrink og hjælper os med at dække udgifter til DJ og personale. Baren er åben hele aftenen for egen regning.

 

Det er en forudsætning for at deltage, at du er medlem af DTU’s alumnenetværk, DTU Alumni. Medlemskabet er gratis og uforpligtende og giver dig mulighed for at følge med i, hvad der sker på DTU og blive inviteret til relevante arrangementer og aktiviteter. Meld dig ind her

 

Vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsner fra

DTU, PF og DTU Alumni Fredagsbarudvalget – Anne Sloth (Civilingeniør ’17) og Martin Carsten Nielsen (Bachelor ’17).

 

Bemærk: Tilmeldingen er bindende, og vi kan desværre ikke tilbyde at tilbagebetale de 60 kr., hvis du skulle blive forhindret i at deltage (det ville kræve for store administrationsudgifter).

 

 

 

ENGLISH:

 

DTU and PF invite to DTU Alumni Friday Bar on 21 June 2019

 

Do you want to celebrate your graduation?

Do you miss the time at DTU and would you like to have a good time with your friends from your study time?

Perhaps it's time to celebrate your 5th or 10th anniversary?

 

No matter what, DTU and PF create the framework for a fun and cozy reunion at DTU Alumni Friday Bar on Friday 21 June 2019 in the S-house at Lyngby Campus.

 

The programme is simple:

19:30 Welcome drink

21:00-02:00 DJ and party

If you would like to come earlier, you can go to the regular Friday bar - and you can also continue the party in kælderbaren afterwards.

 

The price for attending the DTU Alumni Friday Bar is only DKK 60, which includes a welcome drink and helps us cover the expenses for a DJ and staff. The bar is open all night at your own expense.

 

To register, you must be a member of DTU's alumni network, DTU Alumni. Membership is free and non-binding and allows you to stay updated on what is happening at DTU and to be invited to relevant events and activities. Join DTU Alumni here

 

We look forward to seeing you!

Best regards from

DTU, PF and the DTU Alumni Friday Bar Committee - Anne Sloth (Civil Engineer '17) and Martin Carsten Nielsen (Bachelor '17)

 

Note: The registration is binding and unfortunately, we cannot offer to refund the DKK 60 if you should be prevented from participating (it would require excessive administrative expenses).

 

DTU og PF - Anker Engelunds Vej 1 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45257818 - memst@dtu.dk