Fodringsdagen arrangeres i et samarbejde mellem AU, KU og SEGES.