Orienteringsmøde for leverandører af FGU-kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af ledere og lærere i FGU er en vigtig del af implementeringen af FGU-reformen. Kompetenceudviklingen skal understøtte realiseringen af uddannelsens formål og i øvrigt understøtte den daglige indsats i arbejdet med de unge.  Derfor er det vigtigt, at alle leverandører af kompetenceudvikling kender til regler for og centrale intentioner med FGU.

 

I årene 2019 – 2022 er der afsat 130 mio. kr. til kompetenceudvikling på FGU-institutionerne. Hovedparten af midlerne fordeles årligt til FGU-institutionerne via en pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU. FGU-institutionerne kan under overholdelse af puljekravene frit vælge leverandører til forløbene.

 

STUK inviterer på den baggrund til orienteringsmøde for leverandører af FGU-kompetenceudvikling tirsdag den 30. juli 2019 kl. 14.00 – 16.00. Mødet foregår i Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.

 

På mødet vil STUK informere om regler for og intentioner med FGU, herunder om den særlige FGU-didaktik, FGU-prøver, teamsamarbejde, implementeringsstatus mm., og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

 

Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 26 - 1220 - København K - 33925000 - mads.malik.knudsen@stukuvm.dk