Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)

For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det. PLO-E udbyder derfor et 1-dags facilitatorkursus. Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.). Beløbene trækkes ikke fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

 

At være facilitator er meget andet end at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det er bl.a. det du lærer på kurset.

 

Det er muligt at søge merit for facilitatorkurset, hvis du mener, at du allerede besidder de nødvendige kompetencer for at gennemføre forløbet.

PLO Efteruddannelse - Kristianiagade 12 - 2100 - København Ø - 35448500