EnergyLab Nordhavn Workshop

EnergyLab Nordhavn projektet er nu rundet af, se resultaterne på hjemmesiden. I forlængelse af projektet bliver der nu stiftet en forening, som faciliterer et videre arbejde med at bruge Københavns Nordhavn som et levende storbylaboratorium, der eksperimenterer med at sammentænke el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport i fremtidens intelligente energisystem.

Vi har nogle ideer til hvad formålet med denne forening skal være, og hvem vi forestiller os kunne være interesserede i at være medlemmer, men vi vil gerne udforske og udfordre vores antagelser og også prøve at forankre foreningen i lokalmiljøet i Nordhavnen. Workshoppen har til formål at udvide og kvalificere Energylab Nordhavn konsortiets interesser og diskutere mulighederne i stiftelsen af en forening baseret på EnergyLab Nordhavn projektet. Eksempler på spørgsmål som er relevante at diskutere i denne sammenhæng er: Hvad kan I som interessenter få ud af at være medlemmer i foreningen? Hvordan kan de forskellige interessentgrupper bedst få gavn af hinanden? Hvad for nogle aktiviteter vil støtte op om et fremtidigt samarbejde?

EnergyLab Nordhavn - Sundkaj 7 - 2150 - København - lrasm@elektro.dtu.dk