Opdatering i endokrinologi

Endokrinologi dækker tilstande, som hyppigt er forekommende i almen praksis. Der er sket en stor udvikling i kendskabet til de enkelte sygdomme og mulighederne for at behandle dem. Især inden for diabetes, thyreoidea, osteoporose, D-vitamin og kalkstofskiftet. En stor andel af patienterne visiteres i dag unødigt til anden speciallæge eller hospital.

 

Formålet med kurset er at give dig fortrolighed med udredning og behandling af de forskellige sygdomme inden for emnet. Efter kurset vil du desuden kunne behandle patienten efter de retningslinjer, der foreligger fra de forskellige videnskabelige selskabers side.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusledelse

Joen Steendahl

Allan Buus

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Tid & sted

29. august - 5. september 2020, Italien

 

Tilmeldingsfrist

6. marts 2020

 

Pris

Kr. 14.100 + rejse og ophold på fra ca. kr. 16.000.

Kurset er med fuldpension

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134