Opdatering i endokrinologi

Endokrinologi dækker tilstande, som hyppigt er forekommende i almen praksis. Der er sket en stor udvikling i kendskabet til de enkelte sygdomme og mulighederne for at behandle dem. Især inden for diabetes, thyreoidea, osteoporose, D-vitamin og kalkstofskiftet. En stor andel af patienterne visiteres i dag unødigt til anden speciallæge eller hospital.

 

Formålet med kurset er at give dig fortrolighed med udredning og behandling af de forskellige sygdomme inden for emnet. Efter kurset vil du desuden kunne behandle patienten efter de retningslinjer, der foreligger fra de forskellige videnskabelige selskabers side.

 

Kurset er rykket fra Italien til Danmark pga. Corona.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusleder

Joen Steendahl, alm. praktiserende læge

 

Undervisere

Urd Lynge Kielgast, overlæge, ph.d.

Morten Frost, afd.læge, ph.d.

Marianne Klose, læge, ph.d.

 

Tid & sted

31. august - 4. september 2020, Marienlyst Strandhotel, Helsingør

 

Tilmeldingsfrist

15. juli 2020 

 

Pris

Kr. 17.100,- 

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 5 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 5 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416