Opdatering i endokrinologi

Endokrinologi dækker tilstande, som hyppigt er forekommende i almen praksis. Der er sket en stor udvikling i kendskabet til de enkelte sygdomme og mulighederne for at behandle dem. Især inden for diabetes, thyreoidea, osteoporose, D-vitamin og kalkstofskiftet. En stor andel af patienterne visiteres i dag unødigt til anden speciallæge eller hospital.

 

Formålet med kurset er at give dig fortrolighed med udredning og behandling af de forskellige sygdomme inden for emnet. Efter kurset vil du desuden kunne behandle patienten efter de retningslinjer, der foreligger fra de forskellige videnskabelige selskabers side.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 4 dages refusion: Ialt 4 dage.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Kursusledelse

Joen Steendahl

 

Undervisere

Pia Eiken, overlæge, Hillerød Hospital

Ole Snorgaard, overlæge, Hvidovre Hospital

 

Tid & sted

31. august - 7. september 2019 , Italien

 

Tilmeldingsfrist

22. marts 2019

 

Pris

Kr. 13.200 + rejse og ophold på fra ca. kr. 16.000.

Kurset er med fuldpension

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134