EnergyLab Nordhavn – Foreningen, Stiftende Generalforsamling

 OPS Hvis du grundet corona situationen er forhindret, kan du ændre din deltagelse til remotely. 

 

Der inviteres til stiftende generalforsamling i foreningen EnergyLab Nordhavn.  Foreningen udløber af projektet af samme navn og har til formål  at understøtte medlemmernes udvikling og demonstration af bæredygtig energiteknologi og -løsninger i Københavns Nordhavn og som fundament herfor udvikle Københavns Nordhavn som et af Europas førende og mest synlige levende laboratorier for bæredygtige energiløsninger i byen med de eksperimentelle komponenter og infrastrukturer, samt aftaleforhold og samarbejder, som medlemmerne etablerer.   Foreningens vil blandt sine medlemmer tælle såvel virksomheder som lokale borgere.

 

Onsdag 11. Marts 15-17

 

Program/Dagsorden

  1. Præsentation af planerne og baggrunden for dannelsen af foreningen
  2. Registrering af stiftende medlemmer og øvrige deltagere.
  3. Gennemgang af vedtægter og generalforsamlingens tiltrædelse til disse
  4. Valg iflg vedtægterne.
  5. Godkendelse af budget, herunder kontingenter
  6. Præsentation og drøftelse af kommende aktiviteter

Indmeldelse i foreningen sker ved email til Christoffer Greisen cgre@elektro.dtu.dk

 

Materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt under vedtægter og andre dokumenter. 

Mvh Christoffer Greisen, Projektleder, EnergyLab Nordhavn/DTU Elektro

DTU Elektro - Elektrovej, 322, 2 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45253516 - atdue@elektro.dtu.dk