Den effektive praksis - Efterår 2017 - AFLYST

Dette kursus er for lægesekretærer og andet praksispersonale, der beskæftiger sig med regnskab, bogføring, løn og øvrige administrative opgaver i praksis.

 

Formålet med kurset er at effektivisere de administrative områder og dermed reducere udgifterne - interne og eksterne herunder til revisor. Kurset giver dig værktøjer, så du bedre kan varetage de administrative opgaver i praksis.

 

Indhold og form

Kurset giver dig en dybere indsigt i og forståelse for nogle af de administrative opgaver, du kan blive præsenteret for, ud over traditionelle sekretær- og sygeplejeopgaver. Med denne indsigt og forståelse kan du være med til at gøre jeres praksis mere effektiv, så der bliver mere tid til at løse patientrelaterede opgaver.

 

På kurset får du viden om:

  • Regnskab, bogholderi og bogføring
  • Lønbehandling, overenskomster, ferie og ferietillæg, ansættelseskontrakter mv., attester (typer og priser) inkl. /ekskl. moms
  • Sygesikring – Returregninger fra almenpraksis

Kurset er en vekslen mellem katedral undervisning og gruppearbejde samt øvelser. Vi forventer, at du deltager aktivt både i plenum og i de planlagte øvelser, og at du har lyst til at blive inspireret, lære nyt og møde kolleger. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling i pauserne.

 

Du skal medbringe en lommeregner til øvelserne og Honorar tabel.

 

Emner der ønskes medtaget samt spørgsmål vedrørende kursusindholdet kan sendes til kursusleder Nina Lakner Aagaard på laknernina@hotmail.com.

 

Målgruppe

Lægesekretærer, sekretærer og andet praksispersonale, der måske allerede beskæftiger sig med og/eller gerne vil have input til at kunne varetage regnskabsmæssige og administrative opgaver.

 

Underviser

Charlotte Hansen, Revisor og Praksismanager

 

Kursusleder

Nina Lakner Aagaard, Praksissekretær

 

Tid og sted

26. oktober 2017, IDA Mødecenter, København

Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.00 med ankomst og morgenmad fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

11. september 2017

 

Pris: Kr. 3.100,-

Betaling af kurset sker med MasterCard eller Visa/Dankort ved tilmelding 

PLO Efteruddannelse * Kristaniagade 12 * 2100 * København Ø * CVR. 10526280 * www.plo-e.dk