EDHEP 2020/forår

På denne side har du mulighed for at ansøge om en plads på Dansk Center for Organdonations kommunikationskursus - EDHEP.

 

EDHEP henvender sig til læger og sygeplejersker i intensivafdelinger, og læger i neurologiske afdelinger, som ønsker mere indsigt i kommunikation med pårørende om organdonation.

 

Kurset er baseret på praktisk træning i samtaler med pårørende, simuleret af professionelle skuespillere med erfaring i kommunikationstræning.

 

Kurset kan være relevant for læger og sygeplejersker med og uden erfaring med samtalerne med pårørende til organdonorer. Begge grupper vil kunne have glæde af øvelse og træning.

 

Kurset finder sted: d. 19. marts 9.30-17.30 og d. 14. maj 9.30-16.30. Deltagelse i begge kursusdage er obligatorisk.

 

Kursusgebyr: DCO afholder kursusafgiften på 6500 kr.

 

Efter ansøgningsfristens udløb vil der blive prioriteret mellem de indsendte ansøgninger.

Er du optaget på kurset vil du få besked senest d. 13. december 2020.

Har du ikke fået en plads på kurset og indgår du i målgruppen for kurset, vil du blive tilbudt en plads på venteliste.

 

Dansk Center for Organdonation

Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn.B

8200 Århus N Tlf.: 3092 2430 E-mail: skejby.dco@rm.dk