De små specialer, Mallorca

De små specialer fylder meget i almen praksis. Det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på den nyeste viden inden for disse specialer. En række af de sygdomme, som relaterer sig til disse specialer, kan håndteres i almen praksis, mens andre kræver en henvisning til en speciallæge inden for området.

 

Formålet med kurset er at styrke din viden om øre-, næse-, hals-, hud- og øjensygdomme, så du bliver bedre til den praktiske håndtering af patienterne. Øg din baggrundsviden, kliniske håndgreb samt praktiske råd til hverdagen med patienterne.

 

Kurset er rykket fra 2020 p.g.a. corona - tidligere tilmeldte har fortrinsret.
 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Peter Fahmy, speciallæge

Lotte Jung Johansen, speciallæge

Henrik Sølvsten, speciallæge

 

Kursusledere

Anette Skov, alment praktiserende læge

Jesper Lillesø, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

29. maj - 5. juni 2021 

Mallorca, Spanien

 

Tilmeldingsfrist

21. juli 2020

 

Pris

13.400 kr. + rejse og ophold på 14.700 kr. (9 værelser) eller 17.550 kr.

Kurset er med fuld forplejning.

Vi planlægger at holde kurset i udlandet, hvis COVID-19 situationen tillader det. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi refundere selve kursusudgiften. Om muligt vil der bliver udbudt et tilsvarende kursus i Danmark.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416