De små specialer, La Gomera

De små specialer fylder meget i almen praksis. Det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på den nyeste viden inden for disse specialer. En række af de sygdomme, som relaterer sig til disse specialer, kan håndteres i almen praksis, mens andre kræver en henvisning til en speciallæge inden for området.

 

Formålet med kurset er at styrke din viden om øre-, næse-, hals-, hud- og øjensygdomme, så du bliver bedre til den praktiske håndtering af patienterne. Øg din baggrundsviden, kliniske håndgreb samt praktiske råd til hverdagen med patienterne.

 

Undervisere:

Lotte Jung Johansen, speciallæge i ØNH-sygdomme, Ph.d.

Henrik Sølvsten, speciallæge i dermatologi, Ph.d.

Peter Fahmy, speciallæge i øjensygdomme

 

Kursusledere:

Anette Skov, alment praktiserende læge

Jesper Lillesø, alment praktiserende læge

 

Tid & sted: 25. oktober – 1. november 2020

La Gomera, Spanien

 

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2020

 

Pris: 14.800 kr. + rejse og ophold fra ca. 12.000 kr.

 PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134