De små specialer, La Gomera

De små specialer fylder meget i almen praksis. Det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på den nyeste viden inden for disse specialer. En række af de sygdomme, som relaterer sig til disse specialer, kan håndteres i almen praksis, mens andre kræver en henvisning til en speciallæge inden for området.

 

Formålet med kurset er at styrke din viden om øre-, næse-, hals-, hud- og øjensygdomme, så du bliver bedre til den praktiske håndtering af patienterne. Øg din baggrundsviden, kliniske håndgreb samt praktiske råd til hverdagen med patienterne.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 4 dages refusion: Ialt 4 dage.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Anette Skov, alment praktiserende læge

Jesper Lillesø, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

27. oktober - 3. november 2019

La Gomera, Spanien

 

Tilmeldingsfrist

26. april 2019

 

Pris

Kr. 12.500 + rejse og ophold på ca. kr. 12.000PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134