De små specialer (nyt kursus - rykket p.g.a. corona)

De små specialer fylder meget i almen praksis. Det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på den nyeste viden inden for disse specialer. En række af de sygdomme, som relaterer sig til disse specialer, kan håndteres i almen praksis, mens andre kræver en henvisning til en speciallæge inden for området.

 

Formålet med kurset er at styrke din viden om øre-, næse-, hals-, hud- og øjensygdomme, så du bliver bedre til den praktiske håndtering af patienterne. Øg din baggrundsviden, kliniske håndgreb samt praktiske råd til hverdagen med patienterne.

 

Undervisere:

Lotte Jung Johansen, speciallæge i ØNH-sygdomme, Ph.d.

Henrik Sølvsten, speciallæge i dermatologi, Ph.d.

Peter Fahmy, speciallæge i øjensygdomme

 

Kursusledere:

Anette Skov, alment praktiserende læge

Jesper Lillesø, alment praktiserende læge

 

Tid & sted: 26. - 30. oktober 2020

Marienlyst Strandhotel, Helsingør

 

Tilmeldingsfrist: 1. september 2020

 

Pris: 15.700 kr. 

Kurset er godkendt i Fonden for Almen Praksis til 5 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 5 dages kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max. 1.500 kr.

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448416